Loading ...

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu

9061/BTC-CST 28/07/2020
V/v thuế Bảo Vệ mội trường đối với nhiên liệu bay
1032/QĐ-TCHQ 10/07/2020
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
4561/TCHQ-GSQL 07/07/2020
V/v lập, cập nhập biên bản bàn giao điện tử đối với tờ khai vận chuyển độc lập trên hệ thống E-customs
4166/TCHQ-GSQL 19/06/2020
hướng dẫn về việc khai số tham chiếu của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP trên tờ khai hải quan nhập khẩu
1893/GSQL-GQ5 07/05/2020
V/v Chính phủ Lào tiếp tục đóng các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ
7126/TCHQ-GSQL 04/12/2018
Kiểm tra và chấn chỉnh khai thông tin Emanifest
6312/TCHQ-GSQL 26/10/2018
Khai báo số quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
5090/TCHQ-VP 30/08/2018
Công khai thủ tục hành chính
2135/TXNK-TGHQ 03/05/2018
V/v Khai báo các khoản điều chỉnh vào trị giá hải quan trên hệ thống VNACCS
783/CNTT-TTQLVHHT 27/04/2018
V/v kế hoạch tạm dừng hệ thống CNTT

Trang : / 4 trang
Tổng lượt truy cập :
Đang online :
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn