Loading ...

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu

5403/TCHQ-GSQL 15/08/2017
V/v hướng dẫn khai tiêu chí số vận đơn trên tờ khai Hải quan
3109/BTC-TCHQ 09/03/2017
Thời điểm nộp C/O để hưởng thuế suất ưu ãi đặc biệt
595/QĐ-TCHQ 01/03/2017
Hướng dẫn cấp, quản lý sử dụng thẻ công chức thanh tra chuyên ngành hải quan
1003/TCHQ-TXNK 20/02/2017
Công văn số 1003/TCHQ-TXNK ngày 20/02/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Thu phí hải quan theo Thông tư số 274/2016/TT-BTC
907/TCHQ-TXNK 17/02/2017
Công văn số 907/TCHQ-TXNK ngày 17/02/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Thu phí hải quan theo thông tư số 274/2016/TT-BTC
811/TCHQ-GSQL 14/02/2017
CÔNG VĂN 811/TCHQ-GSQL NĂM 2017 THỰC HIỆN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN LOẠI HÌNH NHẬP NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT XUẤT KHẨU DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH
797/TCHQ-TXNK 13/02/2017
Công văn số 797/TCHQ-TXNK ngày 13/02/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện thông tư số 274/2016/TT-BTC
819/BTC-TCHQ 18/01/2017
Thời gian làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng điện năng
36/2016/TT-BCT 28/12/2016
Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương
169/2016/NĐ-CP 27/12/2016
Nghị định số 169/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính Phủ về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

Trang : / 4 trang
Tổng lượt truy cập :
Đang online :
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn