Loading ...

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu

6774/TCHQ-TXNK 21/10/2020
V/v vướng mắc chính sách thuế
6737/TCHQ-CNTT 19/10/2020
V/v triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới
128/2020/NĐ-CP 19/10/2020
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan
6245/TCHQ-CNTT 23/09/2020
V/v tích hợp DVCTT ngành Hải quan lên cổng DVC Quốc gia
9061/BTC-CST 28/07/2020
V/v thuế Bảo Vệ mội trường đối với nhiên liệu bay
1080/QĐ-BTC 20/07/2020
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài Chính
69/2020/TT-BTC 15/07/2020
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ NỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 94/2019/QH14 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2019 CỦA QUỐC HỘI
69/TT-BTC 15/07/2020
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ NỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 94/2019/QH14 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2019 CỦA QUỐC HỘI
1032/QĐ-TCHQ 10/07/2020
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
4561/TCHQ-GSQL 07/07/2020
V/v lập, cập nhập biên bản bàn giao điện tử đối với tờ khai vận chuyển độc lập trên hệ thống E-customs

Trang : / 4 trang
Tổng lượt truy cập :
Đang online :
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn