Loading ...

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu

52/2015/QĐ-TTg 20/10/2105
QUYẾT ĐỊNH 52/2015/QĐ-TTG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VỚI CÁC NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
11146/TCHQ-GSQL 24/11/2015
Công văn số 11146/TCHQ-GSQL ngày 24/11/2015 về thực hiện Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 9/9/2015 của Bộ TN&MT
11063/TCHQ-GSQL 23/11/2015
Công văn số 11063/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2015 Tăng cường kiểm tra hàng hoá NK ảnh hưởng tới sức khoẻ con người
3864/QĐ-TCHQ 20/11/2015
Quyết định số 3864/QĐ-TCHQ ngày 20/11/2015 về ban hành Quy chế thu thập, cập nhật, sử dụng CSDL về Danh mục hàng hoá XK, NK Việt Nam; CSDL về Biểu thuế; CSDL về phân loại hàng hoá và áp dụng mức thuế
4758/QĐ-BNN-TY 18/11/2015
QUYẾT ĐỊNH 4758/QĐ-BNN-TY NĂM 2015 VỀ BẢNG MÃ SỐ HS CỦA DANH MỤC ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN THUỘC DIỆN PHẢI KIỂM DỊCH DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH
14/2015/TT-BKHĐT 17/11/2015
Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT về Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 17/11/2015.
2026/QĐ-TTg 17/11/2015
QUYẾT ĐỊNH 2026/QĐ-TTG NĂM 2015 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
10557/TCHQ-GSQL 11/11/2015
Công văn số 10557/TCHQ-GSQL ngày 11/11/2015 về xác định NL, VT dư thừa NK để gia công
174/2015/TT-BTC 10/11/2015
Thông tư 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu
1376/TCHQ-Q2 04/11/2015
Công văn số 1376/GSQL-GQ2 ngày 4/11/2015 về thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK tại chỗ

Trang : / 4 trang
Tổng lượt truy cập :
Đang online :
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn