Loading ...

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu

4561/TCHQ-GSQL 07/07/2020
V/v lập, cập nhập biên bản bàn giao điện tử đối với tờ khai vận chuyển độc lập trên hệ thống E-customs
4166/TCHQ-GSQL 19/06/2020
hướng dẫn về việc khai số tham chiếu của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP trên tờ khai hải quan nhập khẩu
1893/GSQL-GQ5 07/05/2020
V/v Chính phủ Lào tiếp tục đóng các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ
7126/TCHQ-GSQL 04/12/2018
Kiểm tra và chấn chỉnh khai thông tin Emanifest
6312/TCHQ-GSQL 26/10/2018
Khai báo số quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
5090/TCHQ-VP 30/08/2018
Công khai thủ tục hành chính
2135/TXNK-TGHQ 03/05/2018
V/v Khai báo các khoản điều chỉnh vào trị giá hải quan trên hệ thống VNACCS
783/CNTT-TTQLVHHT 27/04/2018
V/v kế hoạch tạm dừng hệ thống CNTT
59/2018/NĐ-CP 20/04/2018
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2015/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN
39/2018/TT-BTC 20/04/2018
Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế và quản lý thuế với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Trang : / 4 trang
Tổng lượt truy cập :
Đang online :
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn