Loading ...

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu

7126/TCHQ-GSQL 04/12/2018
Kiểm tra và chấn chỉnh khai thông tin Emanifest
6312/TCHQ-GSQL 26/10/2018
Khai báo số quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
5090/TCHQ-VP 30/08/2018
Công khai thủ tục hành chính
2135/TXNK-TGHQ 03/05/2018
V/v Khai báo các khoản điều chỉnh vào trị giá hải quan trên hệ thống VNACCS
783/CNTT-TTQLVHHT 27/04/2018
V/v kế hoạch tạm dừng hệ thống CNTT
59/2018/NĐ-CP 20/04/2018
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2015/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN
39/2018/TT-BTC 20/04/2018
Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế và quản lý thuế với hàng hóa xuất, nhập khẩu.
906/BVTV-ATTPMT 05/04/2018
V/v thực hiện kiểm tra ATTP NK theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
1511/TCHQ-GSQL 22/03/2018
V/v Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
1237/TCHQ-TXNK 08/03/2018
V/v Phí CIC, DO, vệ sinh container

Trang : / 4 trang
Tổng lượt truy cập :
Đang online :
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn