Loading ...

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu

2135/TXNK-TGHQ 03/05/2018
V/v Khai báo các khoản điều chỉnh vào trị giá hải quan trên hệ thống VNACCS
783/CNTT-TTQLVHHT 27/04/2018
V/v kế hoạch tạm dừng hệ thống CNTT
906/BVTV-ATTPMT 05/04/2018
V/v thực hiện kiểm tra ATTP NK theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
1511/TCHQ-GSQL 22/03/2018
V/v Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
1237/TCHQ-TXNK 08/03/2018
V/v Phí CIC, DO, vệ sinh container
14/2018/NĐ-CP 23/01/2018
Nghị định quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới
09/2018/NĐ-CP 15/01/2018
Nghị định Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
24/QĐ-BTC 08/01/2018
Quyết định v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc 1 phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2017
1755/QĐ-BCT 21/12/2017
Quyết định v/v công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa NK phải kiểm tra việc đảm bảo chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương
4755/QĐ-BCT 21/12/2017
Quyết định v/v công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa NK phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

Trang : / 4 trang
Tổng lượt truy cập :
Đang online :
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn