Loading ...

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu

52/2015/QĐ-TTg 20/10/2105
QUYẾT ĐỊNH 52/2015/QĐ-TTG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VỚI CÁC NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
3864/QĐ-TCHQ 20/11/2015
Quyết định số 3864/QĐ-TCHQ ngày 20/11/2015 về ban hành Quy chế thu thập, cập nhật, sử dụng CSDL về Danh mục hàng hoá XK, NK Việt Nam; CSDL về Biểu thuế; CSDL về phân loại hàng hoá và áp dụng mức thuế
14/2015/TT-BKHĐT 17/11/2015
Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT về Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 17/11/2015.
2026/QĐ-TTg 17/11/2015
QUYẾT ĐỊNH 2026/QĐ-TTG NĂM 2015 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
10557/TCHQ-GSQL 11/11/2015
Công văn số 10557/TCHQ-GSQL ngày 11/11/2015 về xác định NL, VT dư thừa NK để gia công
1376/TCHQ-Q2 04/11/2015
Công văn số 1376/GSQL-GQ2 ngày 4/11/2015 về thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK tại chỗ
10298/TCHQ-GSQL 03/11/2015
Công văn số 10298/TCHQ-GSQL ngày 3/11/2015 về hướng dẫn thủ tục đối với hàng hoá là nguyên liệu phục vụ sản xuất gửi kho ngoại quan
31/2015/TT-BTTTT 29/10/2015
THÔNG TƯ 31/2015/TT-BTTTT HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 187/2013/NĐ-CP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH
4069/QĐ-BNN-QLCL 14/10/2015
Quyết định công bố danh mục hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của BNN&PTNT
131/2015/TT-BCT 24/09/2015
Thông tư 31/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di Lân

Trang : / 4 trang
Tổng lượt truy cập :
Đang online :
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn