Loading ...

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu

811/BTC-TCHQ 18/01/2016
Công văn số 811/BTC-TCHQ ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính về vướng mắc khi thực hiện CV số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015
46/QĐ-TCHQ 13/01/2016
Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai Hải quan, người nộp thuế của ngành Hải quan năm 2016
45/QĐ-TCHQ 13/01/2016
Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của ngành hải quan năm 2016
12415/TCHQ-GSQL 31/12/2015
Triển khai thực hiện Quyết định 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
54/2015/TT-BCT 30/12/2015
THÔNG TƯ 54/2015/TT-BCT QUY ĐỊNH DANH MỤC HÀNG HÓA MUA BÁN, TRAO ĐỔI CỦA CƯ DÂN BIÊN GIỚI DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
2770/QĐ-BTC 25/12/2015
Quyết định 2770/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính thay thế/thủ tục hành chính bãi bỏ/thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
65/2015/QĐ-TTg 17/12/2015
Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính Phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính
12834/BCT-XNK 16/12/2015
Công văn 12834/BCT-XNK thông báo Hiệp định VKFTA có hiệu lực từ ngày 20/12/2015
11692/TCHQ-TXNK 10/12/2015
V/v triển khai mở rộng thu ngân sách nhà nước qua cổng thanh toán điện tử hải quan trên phạm vi toàn quốc
1569/GSQL-GQ1 09/12/2015
Thực hiện công văn số 2403/TY-KD ngày 03/12/2015 (không yêu cầu kiểm dịch da thuộc nhập khẩu)

Trang : / 4 trang
Tổng lượt truy cập :
Đang online :
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn