Loading ...

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu

3240/TCHQ-GSQL 19/04/2016
Xử lý lỗi E0115 trên hệ thống VNACCS/VCIS
802/QĐ-TCHQ 28/03/2016
Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân tại các đơn vị trong ngành Hải quan
51/2016/TT-BTC 18/03/2016
Thông tư số 51/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Danh mục nhóm nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
3357/BTC-TCT 14/03/2016
Công văn số 3357/BTC-TCT ngày 14/3/2016 của Bộ Tài chính V/v quản lý chi hoàn thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật.
1786/TCHQ-GSQL 11/03/2016
Dán nhãn năng lượng vàkiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu
920/QĐ-BCT 10/03/2016
Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 10/3/2016 của Bộ Công thương Áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu
862/QĐ-BCT 07/03/2016
Quyết định số 862/QĐ-BCT ngày 7/3/2016 của Bộ Công thương Áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời
384/QĐ-TCHQ 04/03/2016
Quyết định số 384/QĐ-TCHQ ngày 4/3/2016 của Tổng cục hải quan Về việc ban hành quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan.
369/QĐ-TCHQ 03/03/2016
Quyết định số 369/QĐ-TCHQ ngày 3/3/2016 của Tổng cục Hải quan Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan
1501/TCHQ-GSQL 29/02/2016
Công văn 1501/TCHQ-GSQL ngày 29/02/2016 V/v hướng dẫn báo cáo quyết toán NVL theo năm tài chính và triển khai thực hiện quyết định số 1966/QĐ-TCHQ.

Trang : / 4 trang
Tổng lượt truy cập :
Đang online :
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn