Loading ...

Tin tức » Học tập tấm gương HCM


Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngày đăng: 05/02/2013 11:38:00 SA      Tác giả: Nguyễn Văn Dũng
Lượt xem: 18.080    Phản hồi: 0
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống toàn diện quan điểm của Người về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; về vai trò, bản chất, quan niệm của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản ...

"Ban chỉ đạo chống tham nhũng không ngại lực cản nào"
Ngày đăng: 05/02/2013 10:02:00 SA      Tác giả: Nguồn TTXVN
Lượt xem: 2.234    Phản hồi: 0
"Thành viên Ban chỉ đạo phải là tấm gương về giữ gìn đạo đức lối sống, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào, không ngại bất cứ lực cản không trong sáng nào", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu sáng 4-2. ...

Một vài kinh nghiệm bước đầu qua một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng
Ngày đăng: 22/01/2013 11:25:00 SA      Tác giả: Tạp chí xây dựng Đảng
Lượt xem: 4.542    Phản hồi: 0
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) đã ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Nghị quyết nêu 3 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay là: ...

Thách thức và hy vọng
Ngày đăng: 08/01/2013 9:59:00 SA      Tác giả: Tạp chí Xây dựng Đảng
Lượt xem: 3.358    Phản hồi: 0
Trước thềm năm mới, người ta thường nhìn lại những gì đã làm được trong năm cũ, dự đoán và hy vọng một năm mới tốt đẹp hơn. Lĩnh vực kinh tế dường như được nhiều người quan tâm và có nhiều đánh giá, dự báo thách thức, triển vọng khá xác đáng, sắc sảo. Hình như là lĩnh vực khó và nhạy cảm, nên ...


  Tổng số: 5 Trang : / 1 trang

Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn