Loading ...

Tin tức » Thông báo


Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm, sửa chữa, thay thế thiết bị công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày đăng: 06/08/2020 2:13:00 CH      Tác giả: Văn phòng
Lượt xem: 17    Phản hồi: 0
. ...

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm, sửa chữa, thay thế thiết bị công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày đăng: 03/08/2020 2:52:00 CH      Tác giả: Văn phòng
Lượt xem: 26    Phản hồi: 0
. ...

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm thiết bị hệ thống máy bơm phòng cháy chữa cháy tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây
Ngày đăng: 15/07/2020 9:12:00 SA      Tác giả: Văn phòng
Lượt xem: 70    Phản hồi: 0
. ...

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm thiết bị hệ thống máy bơm phòng cháy chữa cháy tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây
Ngày đăng: 10/07/2020 1:22:00 CH      Tác giả: Văn phòng
Lượt xem: 81    Phản hồi: 0
. ...

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm đèn Led điện tử tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày đăng: 08/07/2020 11:05:00 SA      Tác giả: Văn phòng
Lượt xem: 79    Phản hồi: 0
. ...

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm đèn Led điện tử tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày đăng: 03/07/2020 4:31:00 CH      Tác giả: Văn phòng
Lượt xem: 67    Phản hồi: 0
. ...

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm thiết bị bàn, ghế hội trường tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây
Ngày đăng: 17/04/2020 7:51:00 SA      Tác giả: Văn phòng
Lượt xem: 116    Phản hồi: 0
. ...

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm thiết bị bàn, ghế hội trường tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây
Ngày đăng: 10/04/2020 10:15:00 SA      Tác giả: Văn phòng
Lượt xem: 107    Phản hồi: 0
. ...

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: sửa chữa hệ thống camera bảo vệ trụ sở Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày đăng: 04/03/2020 2:23:00 CH      Tác giả: Văn phòng
Lượt xem: 130    Phản hồi: 0
. ...

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: sửa chữa hệ thống camera bảo vệ trụ sở Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày đăng: 04/03/2020 2:19:00 CH      Tác giả: Văn phòng
Lượt xem: 131    Phản hồi: 0
. ...


  Tổng số: 127 Trang : / 13 trang

Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn