Loading ...

Tin tức » Thông báoThông báo đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu máy scan
Lượt xem: 5       Ngày đăng: 16/06/2017 9:45:07 SA
Thông báo đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu máy scan
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm máy móc văn phòng
Lượt xem: 5       Ngày đăng: 16/06/2017 9:43:49 SA
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm máy móc văn phòng
Thư mời cung cấp báo giá máy scan
Lượt xem: 13       Ngày đăng: 09/06/2017 11:26:27 SA
Thư mời cung cấp báo giá máy scan
Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy điều hòa nhiệt độ
Lượt xem: 12       Ngày đăng: 09/06/2017 11:25:29 SA
Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy điều hòa nhiệt độ
Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu gói mua sắm thiết bị sửa chữa xe ô tô phục vụ công tác
Lượt xem: 10       Ngày đăng: 06/06/2017 1:46:01 CH
Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu gói mua sắm thiết bị sửa chữa xe ô tô phục vụ công tác
Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu bảo dưỡng, sữa chữa máy phát điện tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục
Lượt xem: 17       Ngày đăng: 05/06/2017 3:29:56 CH
Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu bảo dưỡng, sữa chữa máy phát điện tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục
Đăng tải thông báo kế hoạch mời thầu thay thế thiết bị ô tô phục vụ công tác
Lượt xem: 17       Ngày đăng: 05/06/2017 3:27:14 CH
Đăng tải thông báo kế hoạch mời thầu thay thế thiết bị ô tô phục vụ công tác
Đăng tải thông báo mời chào hàng mua sắm thiết bị máy móc văn phòng
Lượt xem: 16       Ngày đăng: 05/06/2017 3:24:57 CH
Đăng tải thông báo mời chào hàng mua sắm thiết bị máy móc văn phòng
Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa trụ sở Cục
Lượt xem: 23       Ngày đăng: 19/05/2017 10:18:54 SA
Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa trụ sở Cục
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa trụ sở Chi cục hải quan Thủy An
Lượt xem: 23       Ngày đăng: 12/05/2017 9:44:00 SA
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa trụ sở Chi cục hải quan Thủy An


  Tổng số: 46 Trang : / 5 trang

Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn