Loading ...

Tin tức » Thông báoThông báo về việc bán đấu giá tài sản
Lượt xem: 12       Ngày đăng: 17/02/2017 11:16:58 SA
Thông báo về việc bán đấu giá tài sản
Tổng cục Hải quan công bố đường dây nóng 19009299
Lượt xem: 71       Ngày đăng: 29/11/2016 4:13:42 CH
Ngày 10/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 3899/QĐ-TCHQ về Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng của Tổng cục Hải quan. Quy chế này sẽ được thực hiện từ ngày 15/11/2016.
Quản lý, sử dụng chữ ký số, tài khoản giao dịch điện tử khi thực hiện khai báo hải quan
Lượt xem: 51       Ngày đăng: 16/11/2016 8:44:47 SA
Tải về: Công văn số 10478/TCHQ-GSQL ngày 4/11/2016 của Tổng cục Hải quan v/v quản lý, sử dụng chữ ký số, tài khoản giao dịch điện tử khi thực hiện khai báo hải quan​
Danh sách thí sinh thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2016
Lượt xem: 65       Ngày đăng: 04/11/2016 1:59:48 CH
Thực hiện Thông tư số 12/2015/TT – BTC ngày 30-01-2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Quyết định số 2504/QĐ-TCHQ ngày 26-8-2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, Tổng cục Hải quan cung cấp thông tin về việc tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2016 như sau:
Thông báo thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2016
Lượt xem: 125       Ngày đăng: 19/09/2016 10:51:16 SA
Về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
Lượt xem: 211       Ngày đăng: 13/06/2016 3:53:48 CH
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.
Quyết định công nhận kết quả điểm kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2015
Lượt xem: 219       Ngày đăng: 17/05/2016 9:25:24 SA
Quyết định công nhận kết quả điểm kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2015
Lịch tiếp công dân tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt xem: 292       Ngày đăng: 05/04/2016 11:13:41 SA
Công văn số 300/TB-HQTTH ngày 05/4/2016
Thông báo kết quả điểm kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2015
Lượt xem: 317       Ngày đăng: 28/03/2016 3:53:19 CH
Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2015 - Tổng cục Hải quan thông báo kết quả điểm thi của các thí sinh đã tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2015 tại 02 khu vực: miền Bắc tại thành phố Hà Nội và miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tổ chức thi từ ngày 16/01/2016 đến ngày 17/01/2016 (có danh sách đính kèm).
Thông báo về việc triển khai dịch vụ tra cứu thông tin tờ khai hải quan
Lượt xem: 330       Ngày đăng: 03/03/2016 9:18:51 SA
​Kính gửi cộng đồng doanh nghiệp.


  Tổng số: 26 Trang : / 3 trang

Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn