Loading ...

Tin tức » Thông báoThông báo v/v tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về hải quan cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Lượt xem: 9       Ngày đăng: 19/06/2019 1:02:48 CH
.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm máy móc thiết bị tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt xem: 20       Ngày đăng: 11/06/2019 4:28:14 CH
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm máy móc thiết bị tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thay thế thiết bị tin học tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế;
Lượt xem: 41       Ngày đăng: 15/05/2019 1:36:48 CH
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thay thế thiết bị tin học tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế;
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tru sở Chi cục HQCK cảng Chân Mây (giai đoạn II)
Lượt xem: 85       Ngày đăng: 29/03/2019 4:08:28 CH
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tru sở Chi cục HQCK cảng Chân Mây (giai đoạn II)
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01: Kiểm định chất lượng hiện trạng công trình xây dựng
Lượt xem: 83       Ngày đăng: 29/03/2019 4:08:19 CH
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01: Kiểm định chất lượng hiện trạng công trình xây dựng
Trường Hải quan Việt Nam tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về hải quan cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Lượt xem: 182       Ngày đăng: 27/03/2019 3:27:19 CH
Ngày 22/3/2019, Trường Hải quan Việt Nam có thông báo số 133/TB-THQVN về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về hải quan cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu thay thế thiết bị xe ô tô phục vụ hoạt động chung tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt xem: 87       Ngày đăng: 27/03/2019 2:28:03 CH
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu thay thế thiết bị xe ô tô phục vụ hoạt động chung tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu: Sửa chữa cải tạo, nâng cấp trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây (giai đoạn II)
Lượt xem: 94       Ngày đăng: 27/03/2019 2:31:18 CH
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu: Sửa chữa cải tạo, nâng cấp trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây (giai đoạn II)
Thông báo v/v tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về hải quan cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Lượt xem: 90       Ngày đăng: 25/03/2019 3:14:47 CH
Thực hiện quy định tại Điều 9 Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.
Nâng cấp hệ thống CNTT
Lượt xem: 77       Ngày đăng: 25/03/2019 8:51:28 SA
Thực hiện kế hoạch triển khai nâng cấp hệ thống Kế toán thuế tập trung, Cổng thanh toán điện tử và 24/7 tại Trung tâm QLVHHT CNTT, Cục CNTT & Thống kê Hải quan sẽ tạm dừng hoạt động của hệ thống Kế toán thuế tập trung, Cổng thanh toán điện tử và 24/7


  Tổng số: 98 Trang : / 10 trang

Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn