Loading ...

Tin tức » Thông báoThông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: sửa chữa hệ thống camera bảo vệ trụ sở Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt xem: 37       Ngày đăng: 04/03/2020 2:24:28 CH
.
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: sửa chữa hệ thống camera bảo vệ trụ sở Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt xem: 37       Ngày đăng: 04/03/2020 2:21:06 CH
.
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: mua sắm thiết bị CNTT phòng máy chủ
Lượt xem: 59       Ngày đăng: 20/02/2020 2:38:46 CH
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: mua sắm thiết bị CNTT phòng máy chủ
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu
Lượt xem: 205       Ngày đăng: 06/09/2019 2:12:25 CH
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Sửa chữa chuồng chó nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu A Đớt
Thông báo mời chào hàng: Gói thầu số 7
Lượt xem: 211       Ngày đăng: 08/09/2019 3:53:28 CH
Thông báo mời chào hàng: Thi công toàn bộ phần xây dựng sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây (giai đoạn II) (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).
Tổng Cục Hải quan thông báo tiếp nhận công chức không qua thi tuyển để bổ sung cho lực lượng KSHQ
Lượt xem: 264       Ngày đăng: 30/08/2019 8:27:47 SA
Tổng cục Hải quan vừa có thông báo sẽ tiếp nhận 50 chỉ tiêu công chức không qua thi tuyển nhằm tăng cường cho lực lượng kiểm soát hải quan.
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây (giai đoạn II)
Lượt xem: 241       Ngày đăng: 24/07/2019 11:19:52 SA
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây (giai đoạn II)
Thông báo v/v tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về hải quan cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Lượt xem: 261       Ngày đăng: 19/06/2019 1:02:48 CH
.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm máy móc thiết bị tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt xem: 274       Ngày đăng: 11/06/2019 4:28:14 CH
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm máy móc thiết bị tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thay thế thiết bị tin học tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế;
Lượt xem: 296       Ngày đăng: 15/05/2019 1:36:48 CH
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thay thế thiết bị tin học tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế;


  Tổng số: 105 Trang : / 11 trang

Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn