Loading ...

Tin tức » Thông báoVề việc tạm hoãn kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021
Lượt xem: 177       Ngày đăng: 11/05/2021 8:59:46 SA
Tổng cục Hải quan thông báo tạm hoãn kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021
Về việc tuyển dụng công chức ngành Hải quan năm 2021 (TB số 2)
Lượt xem: 256       Ngày đăng: 12/04/2021 10:50:13 SA
Thực hiện Quyết định số 181/QĐ-BTC ngày 22/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2021, ngày 17/3/2021, Cục Hải quan Thừa Thiên Huế đã đăng tải Thông báo tuyển dụng công chức của Tổng cục Hải quan năm 2021.
Thông báo tuyển dụng công chức Hải quan năm 2021
Lượt xem: 301       Ngày đăng: 17/03/2021 10:25:12 SA
Thông báo tuyển dụng công chức Hải quan năm 2021
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: sửa chữa, thay thế thiết bị xe ô tô tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt xem: 340       Ngày đăng: 14/01/2021 8:35:56 SA
.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Sửa chữa, thay thế thiết bị xe kéo ca nô tại Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây
Lượt xem: 332       Ngày đăng: 22/10/2020 4:01:41 CH
.
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: sửa chữa, thay thế thiết bị xe kéo ca nô tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây
Lượt xem: 370       Ngày đăng: 16/10/2020 3:15:25 CH
.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm, sửa chữa, thay thế thiết bị công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt xem: 603       Ngày đăng: 06/08/2020 2:32:11 CH
.
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm, sửa chữa, thay thế thiết bị công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt xem: 625       Ngày đăng: 03/08/2020 2:52:49 CH
.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm thiết bị hệ thống máy bơm phòng cháy chữa cháy tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây
Lượt xem: 759       Ngày đăng: 16/07/2020 8:51:22 SA
.
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm thiết bị hệ thống máy bơm phòng cháy chữa cháy tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây
Lượt xem: 803       Ngày đăng: 10/07/2020 4:09:22 CH
.


  Tổng số: 119 Trang : / 12 trang

Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn