Loading ...

Tin tức » Thông báoThông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: sửa chữa, thay thế thiết bị xe ô tô tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt xem: 99       Ngày đăng: 06/11/2020 10:29:18 SA
.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Sửa chữa, thay thế thiết bị xe kéo ca nô tại Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây
Lượt xem: 125       Ngày đăng: 22/10/2020 4:01:41 CH
.
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: sửa chữa, thay thế thiết bị xe kéo ca nô tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây
Lượt xem: 137       Ngày đăng: 16/10/2020 3:15:25 CH
.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm, sửa chữa, thay thế thiết bị công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt xem: 380       Ngày đăng: 06/08/2020 2:32:11 CH
.
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm, sửa chữa, thay thế thiết bị công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt xem: 383       Ngày đăng: 03/08/2020 2:52:49 CH
.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm thiết bị hệ thống máy bơm phòng cháy chữa cháy tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây
Lượt xem: 489       Ngày đăng: 16/07/2020 8:51:22 SA
.
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm thiết bị hệ thống máy bơm phòng cháy chữa cháy tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây
Lượt xem: 519       Ngày đăng: 10/07/2020 4:09:22 CH
.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm đèn Led điện tử tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt xem: 518       Ngày đăng: 08/07/2020 11:06:06 SA
.
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm đèn Led điện tử tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt xem: 411       Ngày đăng: 07/07/2020 8:22:43 SA
.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm thiết bị bàn, ghế hội trường tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây
Lượt xem: 486       Ngày đăng: 17/04/2020 7:52:05 SA
.


  Tổng số: 116 Trang : / 12 trang

Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn