Loading ...

Tin tức » Thông báo » THÔNG BÁO: nâng cấp website Cục Hải quan Thừa Thiên Huế


THÔNG BÁO: nâng cấp website Cục Hải quan Thừa Thiên Huế
20 Tháng Tám 2014 - Ban biên tập website
Lượt xem: 3.621     Phản hồi: 0    

Để đảm bảo đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác tuyên truyền, sau thời gian nâng cấp, trang thông tin điện tử (website) Cục Hải quan Thừa Thiên Huế đã được chỉnh sửa, nâng cấp, thay đổi giao diện và trở lại hoạt động từ ngày 20/8/2014.

Ban biên tập xin thông báo để cán bộ công chức, nhân viên đơn vị, các doanh nghiệp và nhân dân biết, truy cập thông tin.

Ban biên tập mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp cũng như tin bài, hình ảnh để trang thông tin điện tử Cục Hải quan Thừa Thiên Huế hoạt động ngày càng tốt hơn.


Ban biên tập website

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:


Các tin khác liên quan:
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn