Loading ...

Tin tức » Tin tức VNACCS/VCIS » Thủ tục sao y, cấp lại tờ khai trên Hệ thống VNACCS/VCIS


Thủ tục sao y, cấp lại tờ khai trên Hệ thống VNACCS/VCIS
25 Tháng Tám 2014 - www.customs.gov.vn
Lượt xem: 4.494     Phản hồi: 0    

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thủ tục sao y, cấp lại tờ khai trên Hệ thống VNACCS/VCIS.

 Trường hợp người khai hải quan bị mất hay thất lạc tờ khai hải quan điện tử in có xác nhận của cơ quan hải quan, nếu có nhu cầu sử dụng tờ khai hải quan điện tử in để thực hiện các thủ tục khác, người khai hải quan gửi vãn bản đề nghị cấp lại tờ khai sao y đến Chi cục Hải quan nõi đãng ký tờ khai.

 

 

Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai kiểm tra và chỉ cấp lại bản sao tờ khai hải quan điện tử in đối với những tờ khai đã được xác nhận đã qua khu vực giám sát hải quan trên Hệ thống e-Customs. Cụ thể, in 01 tờ khai XK, NK từ Hệ thống VNACCS hoặc Hệ thống e-Customs (trừ thông tin chi tiết từng dòng hàng).

 

Chi cục trưởng CCHQ nõi đăng ký tờ khai đóng dấu xác nhận “Tờ khai sao từ Hệ thống lần…” (theo mẫu), ghi ngày tháng năm xác nhận, ký tên, đóng dấu Chi cục lên trên trang đầu tiên của tờ khai in.

 

Giao tờ khai in cho người khai hải quan và vào sổ việc cấp lại bản sao tờ khai để theo dõi và quản lý.

 

 

 Mau sao y to khai.jpg
Hướng dẫn khắc dấu chữ sao y tờ khai.

www.customs.gov.vn

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:


Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn