Loading ...

Tin tức » Tin Hải quan » Tổng cục Hải quan triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến


Tổng cục Hải quan triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến
20 Tháng Giêng 2017 - www.customs.gov.vn
Lượt xem: 265     Phản hồi: 0    

Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Kế hoạch triển khai Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Bộ Tài chính, từ ngày 01/1/2017, Tổng cục Hải quan đã triển khai Hệ thống DVCTT tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn

 Hệ thống DVCTT vừa được triển khai gồm 41 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan, cho phép đối tượng thực hiện thủ tục là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ điện tử và nhận kết quả xử lý từ tất cả các đơn vị hải quan trên toàn quốc. Đối với mỗi thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Tổng cục Hải quan đều đăng tải hướng dẫn, trình tự thực hiện theo quy định hiện hành. 

1. Về tài khoản sử dụng Hệ thống:

- Đối với các đối tượng đã đăng ký khai hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS thì có thể sử dụng tài khoản VNACCS/VCIS để đăng nhập vào hệ thống DVCTT; 

- Các tổ chức, cá nhân không có tài khoản trên hệ thống VNACCS/VCIS thì có thể đăng ký tài khoản sử dụng trên hệ thống DVCTT.

2. Lộ trình triển khai: theo Công văn số 11025/TCHQ-CNTT ngày 22/11/2016 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn triển khai DVCTT năm 2016, Hệ thống DVCTT được thực hiện theo lộ trình sau:  

- Từ ngày 1/1/2017 đến 25/1/2017: Vận hành thí điểm hệ thống DVCTT

Trong giai đoạn chạy thử, các đơn vị thực hiện song song việc tiếp nhận hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy để xử lý thủ tục hành chính. Kết quả xử lý thủ tục hành chính căn cứ trên hồ sơ giấy là kết quả chính thức trả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính. 

- Từ ngày 5/2/2017: vận hành chính thức hệ thống DVCTT 

Tổ chức, cá nhân bấm vào đường dẫn dưới đây để tải về tài liệu Hướng dẫn sử dụng hệ thống:
http://www.customs.gov.vn/DocLib/DVCTT2016/01-DVCTT-HDSD-NLTT-V3.rar 


www.customs.gov.vn

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:


Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn