Loading ...

Tin tức » Tin Hải quan » Địa chỉ khảo sát doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quan hệ đối tác với hải quan


Địa chỉ khảo sát doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quan hệ đối tác với hải quan
07 Tháng Ba 2017 - Ban biên tập
Lượt xem: 449     Phản hồi: 0    

Nhằm thực hiện kế hoạch xây dựng Chuyên mục Quan hệ đối tác trên Cổng thông tin điện tử của Hải quan, đáp ứng nhu cầu thông tin của doanh nghiệp (DN) và các bên có liên quan về các hoạt động hỗ trợ, hợp tác do cơ quan Hải quan thực hiện, Tổng cục Hải quan xây dựng phiếu khảo sát dưới dạng trực tuyến để lấy ý kiến DN.

 Nhằm thực hiện kế hoạch xây dựng Chuyên mục Quan hệ đối tác trên Cổng thông tin điện tử của Hải quan, đáp ứng nhu cầu thông tin của doanh nghiệp (DN) và các bên có liên quan về các hoạt động hỗ trợ, hợp tác do cơ quan Hải quan thực hiện, Tổng cục Hải quan xây dựng phiếu khảo sát dưới dạng trực tuyến để lấy ý kiến DN.

Cơ quan Hải quan đang thực hiện nhiều giải pháp phát triển quan hệ đối tác Hải quan-DN. Ảnh: N.Linh

Phiếu khảo sát được xây dựng dưới dạng trực tuyến tại địa chỉ sau:

- Phiếu khảo sát Doanh nghiệp: https://goo.gl/forms/EVzNMOhU3jRCuWIc2.

- Phiếu khảo sát Hải quan: https://goo.gl/forms/llMfarHLRXxMcjpr1.

Theo Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan, việc khảo sát DN được thực hiện đến hết ngày 31-3-2017, đối với phiếu khảo sát hải quan các đơn vị hoàn thành phiếu khảo sát trước 15-3-2017.

Để thực hiện kế hoạch này, các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ để thông tin đến cộng đồng DN kế hoạch, mục đích khảo sát và địa chỉ khảo sát; đồng thời vận động DN tham gia cung cấp thông tin theo phiếu khảo sát .

Hiện nay, công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – DN và các bên liên quan đã và đang được cơ quan Hải quan đẩy mạnh thực hiện nhằm hỗ trợ cộng đồng DN cũng như khuyến khích DN trở thành đối tác, đồng thuận, đồng hành với cơ quan trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan.

Kế hoạch xây dựng chuyên mục Quan hệ đối tác trên Cổng thông tin Tổng cục Hải quan và trang web các Cục Hải quan tỉnh, thành phố là một trong những nội dung nhằm phát triển quan hệ đối tác Hải quan-DN. Thông qua chuyên mục này, nhằm tăng cường tuyên truyền, thông tin về lợi ích của công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – DN; cung cấp các thông tin về quan hệ đối tác Hải quan – DN đến cộng đồng DN. 

Theo đánh giá của cơ quan Hải quan, các hoạt động phát triển quan hệ đối tác triển khai trong năm 2016 đã góp phần nâng cao hình ảnh của cơ quan hải quan đối với cộng đồng DN, nâng cao hiệu quả quản lý hải quan, tạo thuận lợi cho DN.

Qua cuộc khảo sát sự hài lòng của DN về hoạt động hải quan năm 2016, bên cạnh các cải cách về thể chế, DN đánh giá cao các hoạt động hỗ trợ, hợp tác của cơ quan Hải quan. 92% DN hoàn toàn hài lòng và hài lòng với hoạt động của Tổ tư vấn Hải quan – Doanh nghiệp tại Cục và Chi cục. 95% doanh nghiệp hài lòng và hoàn toàn hài lòng với các hội nghị đối thoại do cơ quan Hải quan các cấp tổ chức. Tinh thần hợp tác với cơ quan Hải quan của DN cũng ngày càng tăng, theo kết quả khảo sát, 88% doanh nghiệp sẵn sàng chia sẻ thông tin với cơ quan Hải quan; 71% sẵn sàng tham gia các chương trình đối tác chuyên đề do cơ quan Hải quan tổ chức.


Ban biên tập

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:


Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn