Loading ...

Tin tức » Tin Hải quan » Thủ tục “Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh va vận chuyển nội địa” đã được chính thức thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia


Thủ tục “Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh va vận chuyển nội địa” đã được chính thức thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia
18 Tháng Tư 2017 - Hạnh Minh
Lượt xem: 265     Phản hồi: 0    

Từ ngày 15/4/2017, Cục Bảo vệ thực vật- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai mở rộng thực hiện thủ tục “Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa”thông qua Cơ chế một cửa quốc gia tại Chi cục Kiểm dịch vùng III (Đà Nẵng), Chi cục Kiểm dịch vùng IV (Bình Định), Chi cục Kiểm dịch vùng VI (Nghệ An), Chi cục Kiểm dịch vùng VII (Lạng Sơn), Chi cục Kiểm dịch vùng IX (Cần Thơ).

                 Theo đó, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn và các vùng lân cận các Chi cục kiểm dịch vùng có thể đăng ký thủ tục kiểm dịch thực vật thông qua Cơ chế một cửa quốc gia tại  thuận tiện hơn.

          Trên cơ sở đó, Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực triển khai, đôn đốc công chức trong đơn vị truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs V5) để tra cứu, khai thác các chứng từ liên quan đến Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa (như giấy đăng ký kiểm dịch, giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy tạm cấp) và các chứng từ chứng nhận khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần thông quan hàng hóa nhanh chóng.
         Vì vậy, kể từ ngày 15/4/2017 doanh nghiệp không phải nộp bản giấy đối với các chứng từ đã được cấp thông qua cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.
        Việc triển khai các thủ tục cấp giấy chứng nhận thông qua cơ chế một cửa quốc gia áp dụng cho các mặt hàng xuất khẩu Việt Nam giúp đơn giản hóa các hồ sơ chứng từ, góp phần giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, từ đó cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
 

Hạnh Minh

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:


Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn