Loading ...

Tin tức » Thông báo » Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa trụ sở Chi cục hải quan Thủy An


Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa trụ sở Chi cục hải quan Thủy An
12 Tháng Năm 2017 - BBT Website
Lượt xem: 86     Phản hồi: 0    

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa trụ sở Chi cục hải quan Thủy An


BBT Website

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
Lựa chọn nhà thầu Thủy An.tif


Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn