Loading ...

Tin tức » Thông báo » Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa trụ sở Cục


Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa trụ sở Cục
19 Tháng Năm 2017 - BBT Website
Lượt xem: 98     Phản hồi: 0    

Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa trụ sở Cục


BBT Website

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
đăng tải lựa chọn nhà thầu Cục.tif


Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn