Loading ...

Tin tức » Thông báo » Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu bảo dưỡng, sữa chữa máy phát điện tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục


Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu bảo dưỡng, sữa chữa máy phát điện tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục
05 Tháng Sáu 2017 - BBT Website
Lượt xem: 139     Phản hồi: 0    

Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn