Loading ...

Tin tức » Thông báo » Kế hoạch tạm dừng hệ thống công nghệ thông tin


Kế hoạch tạm dừng hệ thống công nghệ thông tin
03 Tháng Năm 2018 - BBT website
Lượt xem: 245     Phản hồi: 0    

Trong thời gian từ 20h00 ngày 5/5/2018 đến 6h00 ngày 6/5/2018 toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin sẽ tạm dừng hoạt động để nâng cấp Trung tâm công nghệ thông tin


BBT website

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
dừng hệ thống.pdf


Các tin khác liên quan:
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn