Loading ...

Tin tức » Thông báo » Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu Sửa chữa mái che nhà xe ô tô và các hạng mục phụ trợ tại các đơn vị thuộc Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế


Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu Sửa chữa mái che nhà xe ô tô và các hạng mục phụ trợ tại các đơn vị thuộc Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
21 Tháng Tám 2018 - BBT website
Lượt xem: 192     Phản hồi: 0    

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa mái che nhà xe ô tô và các hạng mục phụ trợ tại các đơn vị thuộc Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế


BBT website

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
870-hqtth-vp.pdf


Các tin khác liên quan:
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn