Loading ...

Tin tức » Thông báo » Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu- Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị văn phòng


Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu- Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị văn phòng
24 Tháng Mười 2018 - BBT website
Lượt xem: 356     Phản hồi: 0    

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu- Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị văn phòng

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

- Địa chỉ: số 36 đường Tố Hữu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại: 0234.3822276, Fax: 0234.3824049.

2. Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

B. Nội dung của Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

Cung cấp và lắp đặt thiết bị văn phòng

Chỉ định thầu và lựa chọn nhà thầu trong nước

39.234.000

Công ty TNHH MTV TT Tin học Viễn thông Song Khanh

15 ngày

Quyết định số 258/QĐ-HQTTH ngày 23/10/2018


BBT website

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
258-QĐ-HQTTH.PDF


Các tin khác liên quan:
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn