Loading ...

Tin tức » Tin Hải quan » Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thay thế trang thiết bị xe ô tô phục vụ công tác tại Cục Hải quan Thừa Thiên Huế


Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thay thế trang thiết bị xe ô tô phục vụ công tác tại Cục Hải quan Thừa Thiên Huế
07 Tháng Mười Hai 2018 - BBT website
Lượt xem: 296     Phản hồi: 0    

Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thay thế trang thiết bị xe ô tô phục vụ công tác tại Cục Hải quan Thừa Thiên Huế.

 - Tên cơ quan đơn vị thông báo: Cục Hải quan Thừa Thiên Huế

- Địa chỉ: Sổ 36 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế

- Điện thoại: 0234.3822276- Fax: 0234.3824049

- Email: vanphongcuchqhue@gmail.com

Đề nghị Quý đơn vị đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu với các nội dung sau:

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

Thay thế trang thiết bị xe ô tô phục vụ công tác tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

Chỉ định thầu,  lựa chọn nhà thầu trong nước

32.240.000

Garage ô tô Vũ Hòa

10 ngày

Quyết định số 277/QĐ-HQTTH ngày 20/11/2018

 


BBT website

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
277-qđ.PDF


Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn