Loading ...

Tin tức » Tin Hải quan » Cục Hải quan Thừa Thiên Huế tích cực trong công tác tự đào tạo cán bộ, công chức


Cục Hải quan Thừa Thiên Huế tích cực trong công tác tự đào tạo cán bộ, công chức
26 Tháng Mười Hai 2018 - Hải Yến
Lượt xem: 270     Phản hồi: 0    

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, nhằm kịp thời nghiên cứu, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định mới về pháp luật hải quan, trong tháng 12/2018, Cục Hải quan Thừa Thiên Huế đã tổ chức 03 lớp tập huấn cho 75 cán bộ công chức thuộc đơn vị.

 

Đồng chí Hoàng Văn Hiển- Cục trưởng chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn

Với mục tiêu chủ động trong nghiên cứu, tiếp cận các văn bản, quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện hiệu quả, các Hội nghị đã chú trọng giới thiệu, phổ biến nội dung các văn bản mới liên quan đến hoạt động hải quan tại đơn vị như:

         - Quyết định số 450/QĐ-TCHQ ngày 20/11/2018 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Thông tư 728/2018/TT-BTC ngày 15/6/2018 của Bộ Tài chính quy định về việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ KSHQ.

          - Thông tư số 38/2018/TT-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công thương quy định về việc thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

- Thông tư số 39/2018/TT-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công  thương quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu.

- Thông tư số 112/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đại diện Chi cục phản ánh các vướng mắc 

  Các buổi Hội nghị cũng là cơ hội để các cán bộ công chức trực tiếp thực hiện thủ tục tại các Chi cục và công chức thuộc các phòng tham mưu cùng nghiên cứu, thảo luận các vướng mắc thực tế phát sinh, đồng thời, thống nhất cách hiểu, cách giải quyết, nhằm tổ chức thực hiện các văn bản mới hiệu quả trong toàn đơn vị.

 

Cán bộ công chức nghiêm túc tham gia nghiên cứu các văn bản, quy định mới

 Nâng cao hiệu quả công tác tự đào tạo, bồi dưỡng là một trong những mục tiêu được Cục Hải quan Thừa Thiên Huế đặt ra theo Kế hoạch Cải cách phát triển, hiện đại hóa giai đoạn 2016-2020 và đã được chú trọng thực hiện trong nhiều năm qua; riêng trong năm 2018, đơn vị đã tổ chức 11 lớp tập huấn các văn bản, hệ thống, quy trình nghiệp vụ mới với sự tham gia của hơn 200 lượt CBCC. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Ngành Hải quan.


Hải Yến

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:


Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn