Loading ...

Tin tức » Thông báo » Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Bảo dưỡng định kỳ hệ thống tổng đài điện thoại nội bộ Cục Hải quan Thừa Thiên Huế


Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Bảo dưỡng định kỳ hệ thống tổng đài điện thoại nội bộ Cục Hải quan Thừa Thiên Huế
26 Tháng Hai 2019 - BBT website
Lượt xem: 71     Phản hồi: 0    

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Bảo dưỡng định kỳ hệ thống tổng đài điện thoại nội bộ Cục Hải quan Thừa Thiên Huế

 

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế;  

Địa chỉ: Số 36 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế;

Điện thoại: 0234.3822276 - Fax: 0234.3824049;

E-mail: vanphongcuchqhue@gmail.com

 

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu

Giá

trúng thầu

(đồng)

Nhà thầu

trúng thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

Bảo dưỡng định kỳ hệ thống tổng đài điện thoại nội bộ

 Cục Hải quan Thừa Thiên Huế

 

Chỉ định thầu, lựa chọn nhà thầu trong nước

 

15.000.000

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Sao Việt Huế

12 tháng

Quyết định số                                                       26/QĐ-HQTTH ngày 26/02/2019


 


BBT website

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
26-QĐ phê duyệt lựa chọn.PDF


Các tin khác liên quan:
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn