Loading ...

Tin tức » Thông báo » Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị PCCC tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải tỉnh Thừa Thiên Huế


Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị PCCC tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải tỉnh Thừa Thiên Huế
06 Tháng Ba 2019 - BBT website
Lượt xem: 90     Phản hồi: 0    

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị PCCC tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải tỉnh Thừa Thiên Huế

 - Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế;  

- Địa chỉ: Số 36 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế;

- Điện thoại: 0234.3822276 - Fax: 0234.3824049;

- E-mail: vanphongcuchqhue@gmail.com.

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị PCCC tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải tỉnh Thừa Thiên Huế

Chỉ định thầu rút gọn

71.452.000

Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Miền Trung

QĐ số 31/QĐ-HQTTH ngày   05/03/2019 Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

Hợp đồng trọn gói

45 ngày


BBT website

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
31-QĐ phê duyệt.PDF


Các tin khác liên quan:
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn