Loading ...

Tin tức » Thông báo » Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu: Sửa chữa cải tạo, nâng cấp trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây (giai đoạn II)


Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu: Sửa chữa cải tạo, nâng cấp trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây (giai đoạn II)
27 Tháng Ba 2019 - BBT website
Lượt xem: 219     Phản hồi: 0    

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu: Sửa chữa cải tạo, nâng cấp trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây (giai đoạn II)

 

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế;  

Địa chỉ: Số 36 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế;

Điện thoại: 0234.3822276 - Fax: 0234.3824049;

E-mail: vanphongcuchqhue@gmail.com

  

  

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số1:  Kiểm định chất lượng hiện trạng công trình XD

41.619.000

Nguồn vốn NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

  Quý II năm 2019

Hợp đồng trọn gói

05 ngày

2

Gói thầu số 2: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây (giai đoạn II)

196.244.000

Nguồn vốn NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

  Quý II năm 2019

Hợp đồng trọn gói

15 ngày

3

Gói thầu số 3: Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây (giai đoạn II)

21.988.000

Nguồn vốn NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

  Quý II năm 2019

Hợp đồng trọn gói

07 ngày


BBT website

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:


Các tin khác liên quan:
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn