Loading ...

Tin tức » Tin Hải quan » Công khai thủ tục hành chính


Công khai thủ tục hành chính
05 Tháng Tư 2019 - Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 245     Phản hồi: 0    

Bộ trưởng Bộ tài chính đã ban hành Quyết định số 350/QĐ-TCQH ngày 08/03/2019 về việc công bố 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lịch vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ tài chính, cụ thể là thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên quy định tại Thông tư 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 (đính kèm Quyết định công bố thủ tục hành chính sô 350/QĐ-BTC ngày 08/03/2019).


Phòng Nghiệp vụ

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
Vanban_1889.pdf


Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn