Loading ...

Tin tức » Thông báo » Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây (giai đoạn II)


Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây (giai đoạn II)
24 Tháng Bảy 2019 - BBT website
Lượt xem: 298     Phản hồi: 0    

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây (giai đoạn II)

 

- Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

- Địa chỉ: Số 36 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế

- Điện thoại: 0234.3822276    - Fax: 0234.3824049

- E-mail: vanphongcuchqhue@gmail.com


STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 4: Tư vấn lập HSMT,và đánh giá HSDT thi công XD

19.108.000

Nguồn vốn NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

  Quý III năm 2019

Hợp đồng trọn gói

30 ngày 

2

 Gói thầu số 5: Tư vấn  Thẩm định hồ sơ mời thầu và  đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu

4.424.000

Nguồn vốn NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

  Quý III năm 2019

Hợp đồng trọn gói

30 ngày 

3

 Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

145.302.000

Nguồn vốn NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

  Quý III năm 2019

Hợp đồng trọn gói

150 ngày

4

 Gói thầu số 7: Thi công toàn bộ phần xây dựng sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây (giai đoạn II)

4.339.064.000

Nguồn vốn NSNN

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn một túi hồ sơ

  Quý III năm 2019

Hợp đồng trọn gói

150 ngày

5

Gói thầu số 8: Thi công lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

84.137.000

Nguồn vốn NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

  Quý III năm 2019

Hợp đồng trọn gói

60 ngày

6

Gói thầu số 9: Bảo hiểm công trình xây dựng

4.866.000

Nguồn vốn NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

  Quý III năm 2019

Hợp đồng trọn gói

150 ngày

7

Gói thầu số 10: Tư vấn kiểm toán công trình

87.120.000

Nguồn vốn NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

  Quý IV năm 2019

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

 

 

 


BBT website

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
217-QĐ KH lựa chọn nhà thầu.PDF


Các tin khác liên quan:
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn