Loading ...

Tin tức » Thông báo » Thông báo mời chào hàng: Gói thầu số 7


Thông báo mời chào hàng: Gói thầu số 7
08 Tháng Chín 2019 - BBT website
Lượt xem: 468     Phản hồi: 0    

Thông báo mời chào hàng: Thi công toàn bộ phần xây dựng sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây (giai đoạn II) (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

 

- Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Địa chỉ: số 36 đường Tố Hữu, thành phố Huế.

- Điện thoại: 0234. 3822276 – Fax: 0234.3824049

- Mã số thuế: 3300 375 069

1. Tên gói thầu số 07: Thi công toàn bộ phần xây dựng sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây (giai đoạn II) (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

- Loại gói thầu: Xây lắp- Nội dung chính của gói thầu: Cải tạo, sửa chữa tầng 1; Cải tạo nâng công trình thành 02 tầng trên cơ sở hiện trạng đã đầu tư (giai đoạn 1);

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây (giai đoạn II);

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 10 tháng 09 năm 2019 đến trước  9 giờ 00, ngày 17 tháng  9 năm 2019 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 36 đường Tố Hữu, thành phố Huế.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng, hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam  phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày  17 tháng  9  năm 2019.

 

11. Thời điểm mở thầu:  9 giờ 30, ngày  17  tháng  9  năm 2019.


BBT website

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:


Các tin khác liên quan:
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn