Loading ...

Tin tức » Tin Hải quan » Thông báo địa chỉ khai báo tiếp nhận tập trung


Thông báo địa chỉ khai báo tiếp nhận tập trung
03 Tháng Mười 2019 - Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 153     Phản hồi: 0    

Hiện nay, Cục CNTT và Thống kê Hải quan đã bổ sung địa chỉ tiếp nhận khai báo tập trung mới http://tntt.customs.gov.vn/KDTService/Service.asmx bên cạnh địa chỉ cũ http://103.248.160.22/KDTService/Service.asmx cho các hệ thống Thông quan điện tử tập trung (eCustoms5), hệ thống quản lý Hải quan tự động (VASSCM), hệ thống Gia công sản xuất xuất khẩu


Phòng Nghiệp vụ

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
989-CNTT-PTUD.pdf


Các tin khác liên quan:
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn