Loading ...

Tin tức » Thông báo » Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: mua sắm thiết bị CNTT phòng máy chủ


Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: mua sắm thiết bị CNTT phòng máy chủ
20 Tháng Hai 2020 - BBT website
Lượt xem: 108     Phản hồi: 0    

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: mua sắm thiết bị CNTT phòng máy chủ


BBT website

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
164.thông báo KH lựa chọn.PDF


Các tin khác liên quan:
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn