Loading ...

Tin tức » Tin Hải quan » NGÀNH HẢI QUAN ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN, KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÔNG QUA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN.


NGÀNH HẢI QUAN ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN, KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÔNG QUA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN.
12 Tháng Sáu 2020 - BBT website
Lượt xem: 52     Phản hồi: 0    

Ngày 15 tháng 05 năm 2020 Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 3154/TCHQ-VP về việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Theo đó, việc thực hiện DVCTT của ngành Hải quan trước hết là nhằm đáp ứng các yêu cầu triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin, đặc biệt là Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2019 và năm 2020 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo thuận lợi thương mại và đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thực hiện DVCTT không chỉ đơn thuần đem lại những lợi ích về thời gian, chi phí, công khai, minh bạch mà còn là hành động thiết thực góp phần chung tay cùng cả nước ngăn chặn dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp.

 

Công chức hải quan làm thủ tục Hải quan

          Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, đến hết quý I/2020, thông qua các hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) gồm: Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; Cổng thông tin một cửa quốc gia; Cổng thanh toán điện tử, Hệ thống HQ36, ngành Hải quan đã cung cấp DVCTT mức độ 3,4 cho 172/192 thủ tục hành chính (TTHC) chiếm 89 % tổng số TTHC trong lĩnh vực Hải quan. Trong đó, có 162 thủ tục đã được cung cấp DVCTT mức độ 4 (đạt tỷ lệ 84%). Việc thực hiện DVCTT trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 hiện nay mang lợi nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp như: tiết kiệm thời gian và chí phí; chống tham nhũng, phiền hà, sách nhiễu; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, giảm chi phí cho ngân sách nhà nước, công khai minh bạch thông tin…

          Thời gian tới, để tiếp tục khuyến khích người dân và doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan quan trên hệ thống DVCTT, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo toàn ngành tập trung thực hiện các giải pháp như: Tăng cường phổ biến lợi ích của Hệ thống DVCTT; nội dung, kế hoạch cung cấp DVCTT của ngành Hải quan đến cán bộ, công chức, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các đối tượng có liên quan nhằm đẩy mạnh thực hiện TTHC qua hệ thống DVCTT; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các mặt hoạt động của ngành Hải quan trên các phương tiện thông tin đại chúng; Chủ động phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương, cung cấp thông tin, trả lời phỏng vấn trên các báo, đài giúp cho người dân, doanh nghiệp hiểu, nắm rõ về lợi ích của Hệ thống DVCTT./.


BBT website

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
Công chức chi cục HQ Thủy An làm thu tục cho DN.jpg


Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn