Loading ...

Tin tức » Tin Hải quan » Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 của ngành Hải quan


Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 của ngành Hải quan
25 Tháng Chín 2020 - Nguồn TCHQ
Lượt xem: 398     Phản hồi: 0    

Ngày 18/9/2020 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6140/TCHQ-TCCB về việc triển khai phát động thi đua sau Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VI.

 

          Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2016-2020, Tổng cục Hải quan phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2021-2025  với chủ đề ““Đoàn kết- Kỷ cương-Đổi mới –Sáng tạo, thi đua xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 5 năm 2021- 2025”; với mục tiêu: Công chức, viên chức, người lao động Tổng cục Hải quan chung sức, đồng lòng, phát huy sáng tạo, quyết tâm xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở tuân thủ pháp luật, ứng dụng các thành tự khoa học, công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội và bảo vệ lợi ích của quốc gia; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 và cả giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, ngành Hải quan cũng đề ra 7 nhiệm vụ và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể.

          Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị trong toàn ngành , phổ biến, tổ chức triển khai nội dung phát động thi đua đến từng công chức, viên chức, người lao động ./.


Nguồn TCHQ

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:


Các tin khác liên quan:
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn