Loading ...

Tin tức » Tin Hải quan » Văn phòng Cục Hải quan Thừa Thiên Huế quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.


Văn phòng Cục Hải quan Thừa Thiên Huế quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
29 Tháng Giêng 2021 - Hải Yến
Lượt xem: 140     Phản hồi: 0    

Đó là phát biểu của Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Chiến tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng diễn ra vào chiều ngày 12/01/2020. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục, cùng toàn thể công chức, người lao động thuộc Văn phòng. Đồng chí Lê Chí Hồng-Cục trưởng; đồng chí Võ Minh-Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Chiến trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị

 

Năm 2020, Văn phòng Cục đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra và các nhiệm vụ đột xuất khác theo đúng chức năng nhiệm vụ và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Hải quan Thừa Thiên Huế góp phần duy trì ổn định tổ chức bộ máy,; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; quản lý chặt chẽ tài chính, tài sản đảm phục vụ hiệu quả bảo hoạt động của Cục và các đơn vị thuộc, trực thuộc. Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Chiến đã nêu rõ các kết quả đạt được của đơn vị trong năm, đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế còn tồn tại như một bộ phận công chức, người lao động ý thức chấp hành quy chế, giờ giấc làm việc chưa cao, công tác kiểm tra việc chấp hành quy chế làm việc chưa được duy trì thường xuyên...Đơn vị cũng đã đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong năm 2021.

Tham gia ý kiến tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Văn phòng đặc biệt là trong công tác phối kết hợp đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị và nhiệm vụ chung của Cục; kịp thời tham mưu Lãnh đạo Cục về công tác tổ chức xây dựng lực lượng, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị…cho các đơn vị, đảm bảo phục vụ hiệu quả cho hoạt động của các đơn vị trong toàn Cục.

Cục trưởng Lê Chí Hồng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Cục đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Văn phòng trong năm 2020, trong đó, đánh giá cao hiệu quả công tác tham mưu cho lãnh đạo Cục trong việc sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy, triển khai Nghị định số 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức tọa đàm kỷ niệm 40 năm thành lập Cục Hải quan Thừa Thiên Huế đảm bảo ý nghĩa, tiết kiệm; tham gia tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở Cục Hải quan Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện hiệu quả chặt chẽ công tác quản lý tài chính, tài sản đảm bảo cho hoạt động của Cục và các đơn vị thuộc, trực thuộc.

          Triển khai nhiệm vụ năm 2021, các đồng chí Lãnh đạo Cục yêu cầu Văn phòng cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó, Cục trưởng Lê Chí Hồng đề nghị đơn vị cần chú trọng làm tốt vai trò “cầu nối” giữa Lãnh đạo Cục với các đơn vị thuộc, trực thuộc, giữa Cục Hải quan tỉnh với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài ngành; bám sát các hoạt động quản lý chuyên môn nghiệp vụ của Cục, các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, đồng thời, phối hợp thường xuyên với các đơn vị thuộc, trực thuộc để tham mưu tốt cho Lãnh đạo Cục việc sắp xếp, bố trí nhân lực, vật lực đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác của toàn Cục; nâng cao tính chặt chẽ trong công tác quản lý tài sản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của Ngành và đơn vị; duy trì, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức chấp hành quy chế làm việc của đội ngũ công chức và người lao động.

          Thay mặt công chức và người lao động Văn phòng, đồng chí Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Chiến đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Cục, sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục, tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020.

Đồng thời khẳng định, đơn vị sẽ tiếp thu sâu sắc, nghiêm túc quán triệt và cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Cục để tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2021.

Tại Hội nghị, đồng chí Chánh Văn phòng kêu gọi toàn thể công chức, người lao động Văn phòng đoàn kết, quyết tâm hơn nữa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Văn phòng trong năm 2021.

Nhân dịp này, Cục trưởng Cục Hải quan Thừa Thiên Huế đã tặng Giấy khen cho các cá nhân của Văn phòng có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020.

 

Cục trưởng Lê Chí Hồng trao Giấy khen cho các cá nhân thuộc Văn phòng


Hải Yến

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:


Các tin khác liên quan:
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn