Loading ...

Tin tức » Tin Hải quan » Cục Hải quan Thừa Thiên Huế tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt các chỉ đạo liên quan đến công tác thu ngân sách và kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của Tổng cục Hải quan.


Cục Hải quan Thừa Thiên Huế tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt các chỉ đạo liên quan đến công tác thu ngân sách và kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của Tổng cục Hải quan.
29 Tháng Giêng 2021 - Hải Yến
Lượt xem: 181     Phản hồi: 0    

Sáng ngày 20/1/2021, cán bộ, công chức Cục Hải quan Thừa Thiên Huế đã tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị 215/CT-TCHQ ngày 15/1/2021 về thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 và công văn 119/TCHQ-GSQL ngày 11/1/2021 về việc nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan. Điều hành Hội nghị có Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng. Đồng chí Lê Chí Hồng- Cục trưởng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 

Cục trưởng Lê Chí Hồng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Chỉ thị số 215/CT-TCHQ là Chỉ thị quan trọng có nội dung xoay quanh toàn bộ nhiệm vụ của ngành Hải quan cần triển khai nhằm mục tiêu thực hiện thành công chỉ tiêu thu nộp NSNN năm 2021 được giao (331.000 tỷ đồng). Chỉ thị quy định cụ thể các nhiệm vụ chung của toàn Ngành và nhiệm vụ của từng đơn vị Vụ, Cục cần triển khai thực hiện. Trong đó, đối với Cục Hải quan địa phương, Chỉ thị yêu cầu triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ chính gồm: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; Tiếp tục tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhưng vẫn đảm bảo công tác giám sát, quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật; Tăng cường công tác kiểm tra trong và sau thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, trọng tâm là kiểm tra tên hàng, trọng lượng, mã số, mức thuế, xuất xứ…nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại gây thất thu cho ngân sách nhà nước; Kiểm tra, kiểm soát công tác miễn, giảm, hoàn thuế đảm bảo giải quyết đúng đối tượng, đúng quy định; Bám sát các quy định mới liên quan đến công tác quản lý nợ thuế để rà soát, phân loại chính xác và xử lý nợ thuế theo đúng quy định; Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra sau thông quan, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và quản lý rủi ro theo hướng xác định đúng trọng tâm, trọng điểm…

 

 

Cán bộ, công chức Cục Hải quan Thừa Thiên Huế tham dự Hội nghị trực tuyến

 

Trên cơ sở các nội dung tại Chỉ thị 215/CT-TCHQ, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện chỉ tiêu thu NSNN năm 2021. Trong đó đánh giá khả năng thu NSNN; phân tích yếu tố thuận lợi khó khăn khi thực hiện chỉ tiêu được giao, đề ra nhóm giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả.

Cùng với việc quán triệt Chỉ thị 215/CT-TCHQ, tại cuộc họp, Tổng cục Hải quan cũng quán triệt tới các đơn vị trong toàn Ngành công văn 119/TCHQ-GSQL ngày 11/1/2021 về việc nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan. Tập trung vào các nội dung: Khai báo thông tin trước khi hàng hóa đến cửa khẩu biên giới đường bộ, đường thủy nội địa; thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với  hàng bách hóa, hàng tiêu dùng nhập khẩu; quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh, kinh doanh tạm nhập – tái xuất.

Việc Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản mới, quan trọng tạo điều kiện cho các đơn vị thuộc, trực thuộc nắm bắt kịp thời nội dung, tinh thần chỉ đạo của Tổng cục Hải quan để triển khai thống nhất trong toàn Ngành, tránh gây khó khăn cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục do cách hiểu văn bản khác nhau giữa các Cục Hải quan địa phương, đồng thời, giúp tiết kiệm thời gian, kinh phí, nâng cao hiệu quả tổ chức Hội nghị, hội thảo.


Hải Yến

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:


Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn