Loading ...

Tin tức » Tin Hải quan » Ngành Hải quan quán triệt 02 nhiệm vụ mới, quan trọng của toàn Ngành để thống nhất triển khai thực hiện


Ngành Hải quan quán triệt 02 nhiệm vụ mới, quan trọng của toàn Ngành để thống nhất triển khai thực hiện
10 Tháng Ba 2021 - Hải Yến
Lượt xem: 370     Phản hồi: 0    

Sáng ngày 09/3/2021, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Triển khai Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu và Quyết định số 97/QĐ-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số. Đ/c Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng chủ trì Hội nghị. Đ/c Lê Chí Hồng, Cục trưởng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành đã phổ biến, quán triệt nội dung các quyết định, tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan và tiến độ triển khai thực hiện đối với 02 nhiệm vụ mới được giao cho cán bộ công chức toàn Ngành.

Với Quyết định số 38/QĐ-TTg, nhiều cải cách lớn sẽ được triển khai trong đó điểm đặc biệt là cơ quan hải quan sẽ là đầu mối trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc hàng kiểm tra, quản lý liên quan đến an ninh, quốc phòng, kiểm dịch, văn hóa,...

Mục tiêu chung của Đề án được xác định là nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dung; nâng cao hiệu quản công tác quản lý chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Nội dung mô hình mới về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thức phẩm nhập khẩu đó là: hoạt động kiểm tra được thực hiện tại bộ quản lý ngành, lĩnh vực hoặc tại cơ quan hải quan theo lựa chọn của tổ chức, doanh nghiệp. Trường hợp thực hiện tại cơ quan hải quan, cơ quan hải quan sẽ giải quyết đồng thời thủ tục hải quan và thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan được giao nhiệm vụ là Tổ trưởng Tổ triển khai thực hiện Đề án với nhiều nhiệm vụ quan trọng phải gấp rút thực hiện như xây dựng thể chế pháp lý, triển khai hệ thống công nghệ thông tin, hoàn thiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; bố trí nguồn lực để thực hiện việc kiểm tra tại cửa khẩu…

 

Cán bộ công chức Cục Hải quan Thừa Thiên Huế tham dự Hội nghị trực tuyến

 

Trước thực tiễn yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý hải quan cùng với những tác động mạnh mẽ của công cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Ngành Hải quan đã trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 97/QĐ-BTC phê duyệt chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số với mục tiêu “thuê dịch vụ đồng bộ phần mềm, phần cứng đáp ứng yêu cầu thực hiện nghiệp vụ hải quan hướng tới Hải quan số và đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin hệ thống. Hệ thống CNTT mới phải ứng dụng những thành tựu mới về công nghệ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan thông minh; quản lý toàn diện doanh nghiệp, hàng hóa XNK, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh từ khâu đầu đến khâu cuối; sẵn sàng kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin với bộ, ngành, doanh nghiệp và các bên liên quan phục vụ quản lý nhà nước về hải quan.

Nhiệm vụ đặt ra cho các đơn vị Hải quan tại cơ sở đó là tập trung nghiên cứu, phân tích đánh giá các tài liệu về yêu cầu bài toán nghiệp vụ, mô hình quản lý hải quan, kiến trúc hệ thống, trên cơ sở thực tiễn hoạt động tại đơn vị; phát huy sáng kiến đề xuất với Tổng cục nhằm hoàn thiện mô hình hệ thống, cũng như phát hiện, khắc phục những khiếm khuyết của hệ thống khi đưa vào thử nghiệm.

Hai nhiệm vụ quán triệt tại Hội nghị được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh là những nhiệm vụ quan trọng, mới, đòi hòi sự thống nhất, quyết tâm chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện trong toàn ngành. Chính vì vậy, các đơn vị cần quán triệt đến từng cấp, thống nhất quan điểm chỉ đạo, dành thời gian công sức để tổ chức tốt yêu cầu, nhiệm vụ.

 Ngay sau Hội nghị, Cục trưởng Lê Chí Hồng đã chỉ đạo Ban cải cách hiện đại hóa Cục bổ sung 02 nhiệm vụ nêu trên vào chương trình, kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo.


Hải Yến

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:


Các tin khác liên quan:
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn