Loading ...

Nghiệp vụ HQ » Thủ tục xuất nhập khẩu


Thủ tục Hải Quan
Hiển thị/ Ẩn tìm kiếm
STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếu / Tóm tắtCơ quan ban hành
1 5403/TCHQ-GSQL 15/08/2017 V/v hướng dẫn khai tiêu chí số vận đơn trên tờ khai Hải quan Tổng cục Hải quan
2 3109/BTC-TCHQ 09/03/2017 Thời điểm nộp C/O để hưởng thuế suất ưu ãi đặc biệt Bộ Tài Chính
3 811/TCHQ-GSQL 14/02/2017 CÔNG VĂN 811/TCHQ-GSQL NĂM 2017 THỰC HIỆN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN LOẠI HÌNH NHẬP NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT XUẤT KHẨU DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH Tổng cục Hải quan
4 819/BTC-TCHQ 18/01/2017 Thời gian làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng điện năng Bộ Tài Chính
5 36/2016/TT-BCT 28/12/2016 Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương Bộ và ngang bộ
6 23/2016/TT-BCT 12/10/2016 Thông tư 23/2016/TT-BCT bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may Bộ và ngang bộ
7 1619/QĐ-TTg 16/08/2016 Quyết định 1619/QĐ-TTg năm 2016 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành Thủ tướng Chính Phủ
8 14/2016/TT-BCT 05/08/2016 Thông tư 14/2016/TT-BCT sửa đổi Thông tư 36/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ, sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Bộ và ngang bộ
9 12/2016/TT-BCT 05/07/2016 THÔNG TƯ 12/2016/TT-BCT SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 41/2012/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH Bộ và ngang bộ
10 10/2016/TT-BCT 01/07/2016 THÔNG TƯ 10/2016/TT-BCT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI GIỮA VIỆT NAM - LÀO DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH Bộ và ngang bộ
11 6061/TCHQ-TXNK 29/06/2016 Công văn số 6061/TCHQ-TXNK ngày 29/06/2016 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng"máy làm nóng lạnh nước uống"; hay "cây nước nóng lạnh" Tổng cục Hải quan
12 5992/TCHQ-GSQL 28/06/2016 Công văn số 5992/TCHQ-GSQL ngày 28/6/2016 của Tổng cục Hải quan về điều chỉnh thời hạn hiệu lực của hợp đồng gia công Tổng cục Hải quan
13 5484/TCHQ-GSQL 13/06/2016 V/v vướng mắc về khai báo hóa đơn (5484/TCHQ-GSQL - 13/06/2016) Tổng cục Hải quan
14 3912//TCHQ-GSQL 10/05/2016 Giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 143/2015/TT-BTC và Thông tư 19/2014/TT-BTC Tổng cục Hải quan
15 18/2016/QĐ-TTg 06/05/2016 Quyết định quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng nhập khẩu Thủ tướng Chính Phủ
16 1786/TCHQ-GSQL 11/03/2016 Dán nhãn năng lượng vàkiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu Tổng cục Hải quan
17 920/QĐ-BCT 10/03/2016 Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 10/3/2016 của Bộ Công thương Áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu Bộ và ngang bộ
18 862/QĐ-BCT 07/03/2016 Quyết định số 862/QĐ-BCT ngày 7/3/2016 của Bộ Công thương Áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời Bộ và ngang bộ
19 1501/TCHQ-GSQL 29/02/2016 Công văn 1501/TCHQ-GSQL ngày 29/02/2016 V/v hướng dẫn báo cáo quyết toán NVL theo năm tài chính và triển khai thực hiện quyết định số 1966/QĐ-TCHQ. Tổng cục Hải quan
20 31/2016 /TT-BTC 23/02/2016 Thông tư số 31/2016 /TT-BTC ngày 23/02/2016 của Bộ Tài chính Bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Bộ Tài Chính


Tổng số: 490  văn bản Trang : / 25 trang
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn