Loading ...

Nghiệp vụ HQ » Giá, thuế xuất nhập khẩu


Giá, thuế Hải Quan
Hiển thị/ Ẩn tìm kiếm
STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếu / Tóm tắtCơ quan ban hành
1 9061/BTC-CST 28/07/2020 V/v thuế Bảo Vệ mội trường đối với nhiên liệu bay Bộ Tài Chính
2 11081/BTC-TCHQ 18/08/2017 V/v chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP Tổng cục Hải quan
3 11002/BTC-TCHQ 17/08/2017 V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu thuộc tờ khai trước ngày 01/9/2016 theo điểm XII công văn số 12166/BTC-TCHQ Tổng cục Hải quan
4 2596/QĐ-TCHQ 31/07/2017 QĐ: V/v ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 384/QĐ-TCHQ ngày 04/3/2016 quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí....... Tổng cục Hải quan
5 65/2017/TT-BTC 27/06/2017 TT: Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Tổng cục Hải quan
6 1003/TCHQ-TXNK 20/02/2017 Công văn số 1003/TCHQ-TXNK ngày 20/02/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Thu phí hải quan theo Thông tư số 274/2016/TT-BTC Tổng cục Hải quan
7 907/TCHQ-TXNK 17/02/2017 Công văn số 907/TCHQ-TXNK ngày 17/02/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Thu phí hải quan theo thông tư số 274/2016/TT-BTC Tổng cục Hải quan
8 811/TCHQ-GSQL 14/02/2017 CÔNG VĂN 811/TCHQ-GSQL NĂM 2017 THỰC HIỆN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN LOẠI HÌNH NHẬP NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT XUẤT KHẨU DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH Tổng cục Hải quan
9 797/TCHQ-TXNK 13/02/2017 Công văn số 797/TCHQ-TXNK ngày 13/02/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện thông tư số 274/2016/TT-BTC Tổng cục Hải quan
10 36/2016/TT-BCT 28/12/2016 Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương Bộ và ngang bộ
11 11310/TCHQ-TXNK 01/12/2016 Công văn số 11310/TCHQ-TXNK ngày 01/12/2016 của Tổng cục Hải quan v/v không lấy mẫu phân tích, phân loại Tổng cục Hải quan
12 122/2016/NĐ-CP 01/09/2016 Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối , thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan Chính Phủ
13 36/2016/QĐ-TTg 01/09/2016 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu Thủ tướng Chính Phủ
14 134/2016/NĐ-CP 01/09/2016 Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Chính Phủ
15 51/2016/TT-BTC 18/03/2016 Thông tư số 51/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Danh mục nhóm nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bộ Tài Chính
16 3357/BTC-TCT 14/03/2016 Công văn số 3357/BTC-TCT ngày 14/3/2016 của Bộ Tài chính V/v quản lý chi hoàn thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Tài Chính
17 384/QĐ-TCHQ 04/03/2016 Quyết định số 384/QĐ-TCHQ ngày 4/3/2016 của Tổng cục hải quan Về việc ban hành quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan
18 31/2016 /TT-BTC 23/02/2016 Thông tư số 31/2016 /TT-BTC ngày 23/02/2016 của Bộ Tài chính Bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Bộ Tài Chính
19 1120/TCHQ-TXNK 05/02/2016 Công văn số 1120/TCHQ-TXNK ngày 5/2/2016 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài Tổng cục Hải quan
20 2234/TXNK-CST 02/12/2015 Công văn số 2234/TXNK-CST ngày 2/12/2015 về Vướng mắc không thu thuế BVMT Tổng cục Hải quan


Tổng số: 375  văn bản Trang : / 19 trang
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn