Loading ...

Lời giới thiệu và chào mừng

               CỤC HẢI QUAN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Địa chỉ: 36 Tố Hữu – Phường Xuân Phú – TP Huế

Email: vanphongcuchqhue@gmail.com

Điện thoại: 0234.3822.276 - 0234.3834.415.

Fax: 0234.3824.049

                VĂN PHÒNG

Địa chỉ: 36 Tố Hữu – Phường Xuân Phú – TP Huế

Email: vanphongcuchqhue@gmail.com

Điện thoại: 0234.3822.276

Fax: 0234.3824.049.

                 PHÒNG NGHIỆP VỤ

Địa chỉ: 36 Tố Hữu – Phường Xuân Phú – TP Huế

Email: hqtthue.nghiepvu@gmail.com

Điện thoại: 0234.3846.070

Fax: 0234.3846.070

                ĐỘI KIỂM SOÁT

Địa chỉ: 36 Tố Hữu – Phường Xuân Phú – TP Huế

Email: doikiemsoathue@gmail.com

Điện thoại: 0234.3820.222

Fax: 0234.3820.222

                CHI CỤC HẢI QUAN THỦY AN

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Thị xã Hương Thủy  – tỉnh Thừa Thiên Huế

Email: chicucthuyan@gmail.com

Điện thoại: 0234.3810.481

Fax: 0234. 3846.696

                 CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG THUẬN AN

Địa chỉ: Thị trấn Thuận An  – tỉnh Thừa Thiên Huế

Email: haiquanthuanan@yahoo.com

Điện thoại: 0234.3866.112

Fax: 0234. 3866.603

               CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG CHÂN MÂY

Địa chỉ: Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô  – tỉnh Thừa Thiên Huế

Email: haiquanchanmay@gmail.com

Điện thoại: 0234. 3872.481

Fax: 0234. 3876.088

CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU A ĐỚT

Địa chỉ: Xã A Đớt, huyện A Lưới  – tỉnh Thừa Thiên Huế

Email: chicuchqckadot@gmail.com

Điện thoại: 0234. 624.437

Fax: 0234. 3870876

 

Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn