Loading ...
Người gửi :
Email :
Nội dung :
Mã bảo vệ : 3524
*
 
Danh sách thông tin góp ý

Người gửi : Hồ Đăng Hùng Email :
danghungqttm@gmail.com
Ngày gửi : 22/04/2016
Nội dung : Theo điểm c.2; Khoản 5; Điều 114; Thông tư 38: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá tiêu thụ trong nước sau đó tìm được thị trường xuất khẩu và đưa số nguyên liệu, vật tư này vào sản xuất hàng hoá xuất khẩu, đã thực xuất khẩu sản phẩm (thời hạn tối đa cho phép là 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đến ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu sản phẩm c ...
Xem chi tiết
Nội dung chi tiết : Theo điểm c.2; Khoản 5; Điều 114; Thông tư 38: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá tiêu thụ trong nước sau đó tìm được thị trường xuất khẩu và đưa số nguyên liệu, vật tư này vào sản xuất hàng hoá xuất khẩu, đã thực xuất khẩu sản phẩm (thời hạn tối đa cho phép là 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đến ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu sản phẩm cuối cùng có sử dụng nguyên liệu, vật tư của tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đề nghị hoàn thuế); Phía công ty em đọc mục này hiểu rằng hàng nhập kinh doanh vẫn được hoàn thuế nếu chứng minh được hàng đã đưa vào sản xuất và xuất khẩu. Các anh chị cho em hỏi, em hiểu như thế này đúng không?

Người gửi : Hồng Vân Email :
hongvan1978@yahoo.com.vn
Ngày gửi : 05/09/2012
Nội dung : "Rất cảm ơn trang website Cục Hải quan TP Thừa Thiên Huế vì giúp ích rất nhiều cho cá nhân và những ai quan tâm đến các vấn đề liên quan đến thông tin hải quan và các hoạt động trên đại bàn TP Thừa Thiên Huế"
Xem chi tiết
Nội dung chi tiết : "Rất cảm ơn trang website Cục Hải quan TP Thừa Thiên Huế vì giúp ích rất nhiều cho cá nhân và những ai quan tâm đến các vấn đề liên quan đến thông tin hải quan và các hoạt động trên đại bàn TP Thừa Thiên Huế"

Người gửi : Lê Công Tuấn Email :
tuan@gmail.com
Ngày gửi : 24/05/2012
Nội dung : Rất bổ ích cho công tác Xuất nhập khẩu. Vô cùng cảm ơn trang này, qua đây chúng tôi gửi lời chúc sức khỏe đến ban quản trị mạng của trang Website. Các doanh nghiệp chúng tôi xem đây là kim chỉ nam trong hoạt động XNK của mình, là hành trang cho những doanh nghiệp mới thành lập, một lần nữa cho chúng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban giám đốc của trang web này. Người gởi: Lê Công Tín - Công Ty TNHH Everwin Việt Nam
Xem chi tiết
Nội dung chi tiết : Rất bổ ích cho công tác Xuất nhập khẩu. Vô cùng cảm ơn trang này, qua đây chúng tôi gửi lời chúc sức khỏe đến ban quản trị mạng của trang Website. Các doanh nghiệp chúng tôi xem đây là kim chỉ nam trong hoạt động XNK của mình, là hành trang cho những doanh nghiệp mới thành lập, một lần nữa cho chúng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban giám đốc của trang web này. Người gởi: Lê Công Tín - Công Ty TNHH Everwin Việt Nam

Tổng số dữ liệu: 3   Trang : / 1 trang

Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn