Loading ...

Cải cách HQ » Hải quan điện tử


Hải quan điện tử
Skip Navigation Links.
Hiển thị/ Ẩn tìm kiếm
STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếu / Tóm tắtCơ quan ban hành
1 1722/QĐ-TCHQ 10/06/2016 QĐ: Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 Tổng cục Hải quan
2 11692/TCHQ-TXNK 10/12/2015 V/v triển khai mở rộng thu ngân sách nhà nước qua cổng thanh toán điện tử hải quan trên phạm vi toàn quốc Tổng cục Hải quan
3 72/2015/TT-BTC 12/05/2015 Thông tư số 72/2015/TT-BTC quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp Bộ Tài Chính
4 36/2015/NĐ-CP 17/04/2015 Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17/4/2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp Chính Phủ
5 08/2015/NĐ-CP 21/01/2015 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan Chính Phủ
6 54/2014/QH13 23/06/2014 Luật Hải quan sửa đổi 2014 Quốc Hội
7 16239/BTC-TCHQ 22/11/2013 Sử dụng hóa đơn đối với hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ Tổng cục Hải quan
8 6853/TCHQ-VNACCS 15/11/2013 Hướng dẫn quy trình hỗ trợ người sử dụng trong quá trình chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS Tổng cục Hải quan
9 15603/BTC-TCHQ 13/11/2013 Khai báo "cửa khẩu xuất hàng" tại ô số 9 tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu HQ/2012-XK đối với hàng hoá đưa vào kho CFS sau đó xuất khẩu Bộ Tài Chính
10 170/2013/NĐ-CP 13/11/2013 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 Chính Phủ
11 6656/TCHQ-CNTT 11/11/2013 Nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện chữ ký số trong TTHQĐT Tổng cục Hải quan
12 6611/TCHQ-VNACCS 07/11/2013 Thúc đẩy đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS cho các doanh nghiệp XNK Tổng cục Hải quan
13 6531/TCHQ-GSQL 04/11/2013 Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo thủ tục hải quan điện tử chuyển cửa khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh Tổng cục Hải quan
14 6277/TCHQ-VNACCS 25/10/2013 Hướng dẫn chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS Tổng cục Hải quan
15 726/CNTT-TK 23/10/2013 Thông báo tuyên truyền đăng ký chữ ký số và chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS Tổng cục Hải quan
16 180/BHQ-ĐT 16/10/2013 Giao lưu trực tuyến về những điểm mới Luật hải quan sửa đổi. Khác
17 5930/TCHQ-VNACCS 09/10/2013 Thông báo doanh nghiệp tham gia chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS Tổng cục Hải quan
18 5559/TCHQ-CNTT 20/09/2013 Hướng dẫn triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử Tổng cục Hải quan
19 2341/QĐ-BTC 18/09/2013 Ban hành lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử Bộ Tài Chính
20 5446/TCHQ-GSQL 13/09/2013 Hướng dẫn thực hiện triển khai e-manifest Tổng cục Hải quan


Tổng số: 63  văn bản Trang : / 4 trang
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn