Loading ...

Cải cách HQ » ISO Hải quan


ISO Hải quan
Skip Navigation Links.
Hiển thị/ Ẩn tìm kiếm
STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếu / Tóm tắtCơ quan ban hành
1 180/BHQ-ĐT 16/10/2013 Giao lưu trực tuyến về những điểm mới Luật hải quan sửa đổi. Khác
2 36/2013/QH13 20/06/2013 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cư trú Quốc Hội
3 35/2013/QH13 20/06/2013 Luật hòa giải ở cơ sở Quốc Hội
4 30/2013/QH13 19/06/2013 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh Quốc Hội
5 29/2013/QH13 18/06/2013 Luật khoa học và công nghệ Quốc Hội
6 2048/QĐ-TCHQ 17/06/2013 Sửa đổi, bổ sung Bộ khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001;2008 ban hành kèm theo QĐ 2495/QĐ-TCHQ ngày 18/11/2011 Tổng cục Hải quan
7 617/QĐ-TCHQ 28/02/2013 Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của TCHQ giai đoạn 2013-2014 Tổng cục Hải quan
8 QT07-10 10/09/2012 Quy trình nội bộ gồm Quy trình đào tạo, Quy trình quản lý nguồn nhân lực, Quy trình cải tiến, Quy trình xét thi đua khen thưởng Khác
9 QT 06, QT11 27/08/2012 QT06: Quy trình hoạch định và xem xét của lãnh đạo QT11: Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng Khác
10 QT 01-05 10/08/2012 Các quy trình bắt buộc của HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 Khác
11 Sổ tay chất lượng 30/07/2012 Số tay chất lượng Khác
12 2024/TB-QUACERT 22/06/2012 Duy trì chứng nhận Khác
13 16/2012/QH13 21/06/2012 LUẬT QUẢNG CÁO Quốc Hội
14 13/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Quốc Hội
15 14/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Quốc Hội
16 12/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT CÔNG ĐOÀN Quốc Hội
17 08/2012/QH13 18/06/2012 Luật giáo dục đại học Quốc Hội
18 09/2012/QH13 18/06/2012 LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ Quốc Hội
19 06/2012/QH13 18/06/2012 LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI Quốc Hội
20 10/2012/QH13 18/06/2012 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Quốc Hội


Tổng số: 43  văn bản Trang : / 3 trang
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn