Loading ...

Mẫu đăng ký tham gia khai báo dữ liệu hải quan điện tử (Dùng khai từ xa)
Nội dung tóm tắt :
Hồ sơ bao gồm: 1. Mẫu đăng ký tham gia khai báo dữ liệu hải quan điện tử 2. Bản sao giấy phép khai báo kinh doanh
8 Lượt tải về
Ngày cập nhật : 06/09/2012

Mẫu 01 - Tham gia TTHQĐT đv tàu biển nhập cảnh xuất cảnh
Nội dung tóm tắt :
Mẫu 01 - Phụ lục 1 dành cho DN tham gia thủ tục HQĐT đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh theo thông tư 64/2011/TT-BTC
3 Lượt tải về
Ngày cập nhật : 06/08/2013

Test
Nội dung tóm tắt :
Test
5 Lượt tải về
Ngày cập nhật : 14/08/2014

Hướng dẫn sử dụng phần mềm đầu cuối cho doanh nghiệp
Nội dung tóm tắt :
Hướng dẫn sử dụng phần mềm đầu cuối cho doanh nghiệp
2 Lượt tải về
Ngày cập nhật : 19/07/2014

Luật Hải quan số 54/2014/QH13
Nội dung tóm tắt :
Luật Hải quan
12 Lượt tải về
Ngày cập nhật : 14/08/2014

Tài liệu thiết kế chuẩn EDI (tiếng Anh)
Nội dung tóm tắt :
Tài liệu thiết kế chuẩn EDI (tiếng Anh)
5 Lượt tải về
Ngày cập nhật : 19/07/2014

Tài liệu thiết kế chuẩn EDIFACT, XML mapping (tiếng Anh)
Nội dung tóm tắt :
Tài liệu thiết kế chuẩn EDIFACT, XML mapping (tiếng Anh)
2 Lượt tải về
Ngày cập nhật : 19/07/2014

Mẫu đăng ký tham gia thủ tục HQĐT theo Nghị định số 87/2012/NĐ-CP. ngày 23/10/2012
Nội dung tóm tắt :
Thông tư số 196/2012/TT-BTC, ngày 15/11/2012: Mẫu1, phụ lục III- Đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử,
4 Lượt tải về
Ngày cập nhật : 03/01/2013

Tổng số dữ liệu: 8   Trang : / 1 trang
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn