Loading ...

Thư viện văn bản


Thư viện văn bản

Hiển thị/ Ẩn tìm kiếm
STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếu / Tóm tắtCơ quan ban hành
1 6774/TCHQ-TXNK 21/10/2020 V/v vướng mắc chính sách thuế Tổng cục Hải quan
2 6737/TCHQ-CNTT 19/10/2020 V/v triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới Tổng cục Hải quan
3 128/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan Chính Phủ
4 6245/TCHQ-CNTT 23/09/2020 V/v tích hợp DVCTT ngành Hải quan lên cổng DVC Quốc gia Tổng cục Hải quan
5 9061/BTC-CST 28/07/2020 V/v thuế Bảo Vệ mội trường đối với nhiên liệu bay Bộ Tài Chính
6 1080/QĐ-BTC 20/07/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài Chính Bộ Tài Chính
7 69/2020/TT-BTC 15/07/2020 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ NỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 94/2019/QH14 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2019 CỦA QUỐC HỘI Bộ Tài Chính
8 69/TT-BTC 15/07/2020 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ NỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 94/2019/QH14 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2019 CỦA QUỐC HỘI Tổng cục Hải quan
9 1032/QĐ-TCHQ 10/07/2020 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính Bộ và ngang bộ
10 4561/TCHQ-GSQL 07/07/2020 V/v lập, cập nhập biên bản bàn giao điện tử đối với tờ khai vận chuyển độc lập trên hệ thống E-customs Tổng cục Hải quan
11 4166/TCHQ-GSQL 19/06/2020 hướng dẫn về việc khai số tham chiếu của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP trên tờ khai hải quan nhập khẩu Tổng cục Hải quan
12 1893/GSQL-GQ5 07/05/2020 V/v Chính phủ Lào tiếp tục đóng các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ Tổng cục Hải quan
13 1993/TCHQ-GSQL 24/03/2020 Kiểm tra chất lượng đối với mặt hàng tời cuốn chạy bằng điện Tổng cục Hải quan
14 7126/TCHQ-GSQL 04/12/2018 Kiểm tra và chấn chỉnh khai thông tin Emanifest Tổng cục Hải quan
15 6312/TCHQ-GSQL 26/10/2018 Khai báo số quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tổng cục Hải quan
16 5090/TCHQ-VP 30/08/2018 Công khai thủ tục hành chính Tổng cục Hải quan
17 2135/TXNK-TGHQ 03/05/2018 V/v Khai báo các khoản điều chỉnh vào trị giá hải quan trên hệ thống VNACCS Tổng cục Hải quan
18 783/CNTT-TTQLVHHT 27/04/2018 V/v kế hoạch tạm dừng hệ thống CNTT Tổng cục Hải quan
19 59/2018/NĐ-CP 20/04/2018 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2015/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN Chính Phủ
20 39/2018/TT-BTC 20/04/2018 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế và quản lý thuế với hàng hóa xuất, nhập khẩu. Bộ Tài Chính


Tổng số: 1.183  văn bản Trang : / 60 trang
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn