Loading ...

Thư viện văn bản


Thư viện văn bản

Hiển thị/ Ẩn tìm kiếm
STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếu / Tóm tắtCơ quan ban hành
1 2687/TCHQ-TXNK 01/06/2021 Thực hiện Nghị định số 18/2021/NĐ-CP Tổng cục Hải quan
2 984/QĐ-BTC 12/05/2021 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tài chính Bộ Tài Chính
3 27/2021/TT-BTC 19/04/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam Bộ Tài Chính
4 764/QĐ-BTC 05/04/2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH Bộ Tài Chính
5 18/2021/NĐ-CP 11/03/2021 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Chính Phủ
6 17/2021/TT-BTC 26/02/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XK, NK Bộ Tài Chính
7 07/2021/TT-BTC 25/01/2021 Thông tư Quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa NK trong Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu. Bộ và ngang bộ
8 7535/TB-KBNN 31/12/2020 Thông báo Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2021 Khác
9 3390/QĐ-BCT 21/12/2020 Quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ nước Công hòa nhân dân Trung Hoa Bộ và ngang bộ
10 2081/QĐ-BTC 09/12/2020 Quyêt định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lịch vực hải quan thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Bộ Tài chính Bộ Tài Chính
11 44/2020/TT-BCT 07/12/2020 Thông tu quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, gang tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch Bộ và ngang bộ
12 43/2020/TT-BCT 04/12/2020 Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế năm 2021 Bộ và ngang bộ
13 103/2020/TT-BTC 26/11/2020 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công Bộ Tài Chính
14 6774/TCHQ-TXNK 21/10/2020 V/v vướng mắc chính sách thuế Tổng cục Hải quan
15 6737/TCHQ-CNTT 19/10/2020 V/v triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới Tổng cục Hải quan
16 128/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan Chính Phủ
17 6245/TCHQ-CNTT 23/09/2020 V/v tích hợp DVCTT ngành Hải quan lên cổng DVC Quốc gia Tổng cục Hải quan
18 9061/BTC-CST 28/07/2020 V/v thuế Bảo Vệ mội trường đối với nhiên liệu bay Bộ Tài Chính
19 1080/QĐ-BTC 20/07/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài Chính Bộ Tài Chính
20 69/2020/TT-BTC 15/07/2020 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ NỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 94/2019/QH14 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2019 CỦA QUỐC HỘI Bộ Tài Chính


Tổng số: 1.196  văn bản Trang : / 60 trang
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn