Loading ...

Thư viện văn bản » Văn bản Luật


Văn bản Luật

Skip Navigation Links.
Hiển thị/ Ẩn tìm kiếm
STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếu / Tóm tắtCơ quan ban hành
1 67/2014/QH13 26/11/2014 Luật đầu tư Quốc Hội
2 71/2014/QH13 26/11/2014 Luật 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế Quốc Hội
3 70/2014/QH13 26/11/2014 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014 số 70/2014/QH13 Quốc Hội
4 54/2014/QH13 23/06/2014 Luật Hải quan sửa đổi 2014 Quốc Hội
5 1307/GSQL-GQ1 20/12/2013 Nhập khẩu mặt hàng bột lông vũ thủy phân làm thức ăn chăn nuôi Tổng cục Hải quan
6 7618/TCHQ-VNACCS 11/12/2013 Triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS Tổng cục Hải quan
7 36/2013/QH13 20/06/2013 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cư trú Quốc Hội
8 35/2013/QH13 20/06/2013 Luật hòa giải ở cơ sở Quốc Hội
9 30/2013/QH13 19/06/2013 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh Quốc Hội
10 29/2013/QH13 18/06/2013 Luật khoa học và công nghệ Quốc Hội
11 21/2012/QH13 20/11/2012 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế Quốc Hội
12 18/2012/QH13 21/06/2012 Luật biển Quốc Hội
13 17/2012/QH13 21/06/2012 Luật tài nguyên nước Quốc Hội
14 16/2012/QH13 21/06/2012 Luật quảng cáo Quốc Hội
15 15/2012/QH13 20/06/2012 Luật xử lý vi phạm hành chính Quốc Hội
16 14/2012/QH13 20/06/2012 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật Quốc Hội
17 11/2012/QH13 20/06/2012 Luật giá Quốc Hội
18 13/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Quốc Hội
19 12/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT CÔNG ĐOÀN Quốc Hội
20 07/2012/QH13 18/06/2012 Luật chống rửa tiền Quốc Hội


Tổng số: 46  văn bản Trang : / 3 trang
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn