Loading ...

Thư viện văn bản » Văn bản Hải quan


Văn bản Hải quan

Skip Navigation Links.
Hiển thị/ Ẩn tìm kiếm
STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếu / Tóm tắtCơ quan ban hành
1 5403/TCHQ-GSQL 15/08/2017 V/v hướng dẫn khai tiêu chí số vận đơn trên tờ khai Hải quan Tổng cục Hải quan
2 595/QĐ-TCHQ 01/03/2017 Hướng dẫn cấp, quản lý sử dụng thẻ công chức thanh tra chuyên ngành hải quan Tổng cục Hải quan
3 1003/TCHQ-TXNK 20/02/2017 Công văn số 1003/TCHQ-TXNK ngày 20/02/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Thu phí hải quan theo Thông tư số 274/2016/TT-BTC Tổng cục Hải quan
4 907/TCHQ-TXNK 17/02/2017 Công văn số 907/TCHQ-TXNK ngày 17/02/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Thu phí hải quan theo thông tư số 274/2016/TT-BTC Tổng cục Hải quan
5 811/TCHQ-GSQL 14/02/2017 CÔNG VĂN 811/TCHQ-GSQL NĂM 2017 THỰC HIỆN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN LOẠI HÌNH NHẬP NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT XUẤT KHẨU DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH Tổng cục Hải quan
6 797/TCHQ-TXNK 13/02/2017 Công văn số 797/TCHQ-TXNK ngày 13/02/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện thông tư số 274/2016/TT-BTC Tổng cục Hải quan
7 11310/TCHQ-TXNK 01/12/2016 Công văn số 11310/TCHQ-TXNK ngày 01/12/2016 của Tổng cục Hải quan v/v không lấy mẫu phân tích, phân loại Tổng cục Hải quan
8 6061/TCHQ-TXNK 29/06/2016 Công văn số 6061/TCHQ-TXNK ngày 29/06/2016 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng"máy làm nóng lạnh nước uống"; hay "cây nước nóng lạnh" Tổng cục Hải quan
9 5992/TCHQ-GSQL 28/06/2016 Công văn số 5992/TCHQ-GSQL ngày 28/6/2016 của Tổng cục Hải quan về điều chỉnh thời hạn hiệu lực của hợp đồng gia công Tổng cục Hải quan
10 1907/QĐ-TCHQ 24/06/2016 Quyết định số 1907/QĐ-TCHQ ngày 24/06/2016 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành hế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 Tổng cục Hải quan
11 5484/TCHQ-GSQL 13/06/2016 V/v vướng mắc về khai báo hóa đơn (5484/TCHQ-GSQL - 13/06/2016) Tổng cục Hải quan
12 1722/QĐ-TCHQ 10/06/2016 QĐ: Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 Tổng cục Hải quan
13 4600/TCHQ-GSQL 25/05/2016 Người khai hải quan là người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hoá Tổng cục Hải quan
14 1500/QĐ-TCHQ 24/05/2016 Quy trình giám sát hải quan đối với hàng hoá XNK đưa vào, lưu trữ, đưa ra khu vực giám sát hải quan tại cảng biển thực hiện điều 41 Luật Hải quan Tổng cục Hải quan
15 3912//TCHQ-GSQL 10/05/2016 Giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 143/2015/TT-BTC và Thông tư 19/2014/TT-BTC Tổng cục Hải quan
16 3240/TCHQ-GSQL 19/04/2016 Xử lý lỗi E0115 trên hệ thống VNACCS/VCIS Tổng cục Hải quan
17 802/QĐ-TCHQ 28/03/2016 Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân tại các đơn vị trong ngành Hải quan Tổng cục Hải quan
18 1786/TCHQ-GSQL 11/03/2016 Dán nhãn năng lượng vàkiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu Tổng cục Hải quan
19 384/QĐ-TCHQ 04/03/2016 Quyết định số 384/QĐ-TCHQ ngày 4/3/2016 của Tổng cục hải quan Về việc ban hành quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan
20 369/QĐ-TCHQ 03/03/2016 Quyết định số 369/QĐ-TCHQ ngày 3/3/2016 của Tổng cục Hải quan Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan Tổng cục Hải quan


Tổng số: 482  văn bản Trang : / 25 trang
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn