Loading ...

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu

2687/TCHQ-TXNK 01/06/2021
Thực hiện Nghị định số 18/2021/NĐ-CP
984/QĐ-BTC 12/05/2021
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tài chính
27/2021/TT-BTC 19/04/2021
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
764/QĐ-BTC 05/04/2021
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH
18/2021/NĐ-CP 11/03/2021
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
17/2021/TT-BTC 26/02/2021
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XK, NK
07/2021/TT-BTC 25/01/2021
Thông tư Quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa NK trong Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu.
7535/TB-KBNN 31/12/2020
Thông báo Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2021
3390/QĐ-BCT 21/12/2020
Quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ nước Công hòa nhân dân Trung Hoa
2081/QĐ-BTC 09/12/2020
Quyêt định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lịch vực hải quan thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Trang : / 4 trang
Tổng lượt truy cập :
Đang online :
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 36 Tố Hữu, thành phố Huế
Tel : +84.(054) 822276 - Fax : +84.(054) 824049
Email : info@customhue.gov.vn