THÔNG BÁO: nâng cấp website Cục Hải quan Thừa Thiên Huế

Ban biên tập xin thông báo để cán bộ công chức, nhân viên đơn vị, các doanh nghiệp và nhân dân biết, truy cập thông tin.

Ban biên tập mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp cũng như tin bài, hình ảnh để trang thông tin điện tử Cục Hải quan Thừa Thiên Huế hoạt động ngày càng tốt hơn.

Ban biên tập website

Cục Hải Quan Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054 822 276 - Fax: 054 824 049.
Địa chỉ: 36 Tố Hữu, Thừa Thiên Huế