Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giao lưu trực tuyến về giải đáp sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC

            Tham gia giao lưu trả lời Bạn đọc có Đại diện Lãnh đạo Tổng Cục Hải quan; Đại diện Lãnh đạo Cục Giám sát quản lý về Hải quan; Đại diện lãnh đạo Cục thuế XNK; Đại diện Lãnh đạo Vụ Pháp chế Tổng Cục Hải quan.

             Những vấn đề tập trung trả lời bạn đọc bao gồm: 
           - Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC Quy định về Thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 
           - Những điểm mới trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 38.
           - Những lợi ích mà Doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhận được khi sửa đổi, bổ sung thông tư 38/2015/TT-BTC.
            Bạn đọc và các Doanh nghiệp quan tâm có thể gửi câu hỏi trước về địa chỉ haiquanonline@gmail.com hoặc tham gia đặt câu hỏi trực tiếp tại thời điểm thực hiện buổi giao lưu trực tuyến. 
 

Hạnh Minh

Cục Hải Quan Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054 822 276 - Fax: 054 824 049.
Địa chỉ: 36 Tố Hữu, Thừa Thiên Huế