Đăng tải thông tin Doanh nghiệp nợ thuế

 

Thực hiện Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế, nợ tiền chậm nộp, nợ phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế đã 03 lần gửi Thông báo tiền nợ thuế đến Công ty TNHH XNK và TMSX Tân Trung Đô (Công ty) và đã mời Đại diện công ty đến trụ sở Cục  đê thông báo số tiền nợ tiền thuế và yêu cầu công ty thực hiện nghĩa vụ thuế vào NSNN nhưng công ty vẫn không thực hiện nghĩa vụ nộp các khỏan nợ vào NSNN.

Căn cứ Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2018, Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo thông tin nợ thuế của Công ty như sau:

-                          Tên Công ty nợ thuế: Công ty TNHH XNK và TMSX Tân Trung Đô

-                           Mã số thuế: 3301594426

-                    Địa chỉ: 1/11Nguyễn Thượng Phương, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.

-                           Số tiền nợ thuế đến 04/7/2018: 73.903.472 đồng.

-                    Cơ quan hải quan quản lý thu thuế: Chi cục Hải quan Thủy An trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

BBT website

Cục Hải Quan Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054 822 276 - Fax: 054 824 049.
Địa chỉ: 36 Tố Hữu, Thừa Thiên Huế