Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai “Phiếu đánh giá thực hiện cam kết trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”

 

Thông qua Phiếu đánh giá này, Cục Hải quan Thừa Thiên Huế nói riêng và ngành Hải quan nói chung mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp về các mặt đã thực hiện được và chưa được trong việc thực hiện các cam kết trong “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” tại cơ quan Hải quan các cấp, cũng như các đề xuất, góp ý của các doanh nghiệp nhằm cải thiện chất lượng phục vụ.

Mẫu “Phiếu đánh giá thực hiện cam kết trong tuyên ngôn phục vụ khách hàng” năm 2018 được Tổng cục Hải quan tập trung lấy ý kiến của doanh nghiệp ở 02 nhóm nội dung là: Đánh giá việc thực hiện các cam kết theo Tuyên ngôn phục vụ khách hàng và Đánh giá chất lượng hoạt động/dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Ở phần đánh giá việc thực hiện các cam kết theo Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, Tổng cục Hải quan tập trung lấy ý kiến DN ở bốn nội dung gồm: Tính chuyên nghiệp (tác phong làm việc của công chức; trình độ chuyên môn nghiệp vụ khi thực hiện thủ tục; thái độ ứng xử khi tiếp xúc người dân/DN); Tính minh bạch (thông tin quy trình thủ tục, chính sách pháp luật; công khai đường dây nóng, đầu mối tiếp nhận giải quyết vướng mắc; giải quyết thủ tục hành chính; đối thoại với DN); Tính hiệu quả (thời gian thông quan; tỉ lệ kiểm tra hàng hóa; chi phí hành chính); Thời gian thực hiện thủ tục hành chính (thủ tục kiểm tra hồ sơ; thủ tục kiểm tra thực tế hàng hóa; thủ tục giải quyết hồ sơ miễn/giảm/hoàn thuế; thủ tục trả lời vướng mắc; thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo).

Đối với phần đánh giá chất lượng hoạt động/dịch vụ hỗ trợ DN, Tổng cục Hải quan lấy ý kiến DN ở hai nội dung gồm: Dịch vụ công trực tuyến (thủ tục hành chính công trực tuyến; các tiện ích được cung cấp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử và các hệ thống phần mềm khác); và các hoạt động hỗ trợ (giải quyết thủ tục theo yêu cầu ngoài giờ hành chính; tổng đài hỗ trợ, giải đáp; trợ giúp tại trụ sở cơ quan Hải quan; trợ giúp tại trụ sở DN).

Ngoài ra, Mẫu “Phiếu đánh giá thực hiện cam kết trong tuyên ngôn phục vụ khách hàng” năm 2018 còn có thiết kế phần “Đề xuất, góp ý của Quý doanh nghiệp để cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng”.

Doanh nghiệp có thể tham gia đánh giá dưới nhiều hình thức như: nhận phiếu đánh giá được in sẵn và đặt tại các Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục hoặc đánh giá vào phiếu được in sẵn, phát tại các Hội nghị doanh nghiệp do Cục Hải quan Thừa Thiên Huế tổ chức .Việc điền thông tin trên phiếu đánh giá được thực hiện theo nội dung hướng dẫn ghi tại phiếu đánh giá. Phiếu đánh giá đã điền thông tin có thể gửi cho các Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục hoặc đơn vị tổ chức Hội nghị.

Việc khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp về tình hình thực hiện các cam kết trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng là một trong những giải pháp để cơ quan Hải quan nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới phương châm hành động Chuyên Nghiệp- Minh Bạch – Hiệu Quả mà Tuyên ngôn đặt ra và là một trong những hoạt động nhằm nâng cao quan hệ đối tác Hải quan – doanh nghiệp.

Hải Yến

Cục Hải Quan Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054 822 276 - Fax: 054 824 049.
Địa chỉ: 36 Tố Hữu, Thừa Thiên Huế