Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thay thế trang thiết bị ô tô phục vụ công tác

BBT website

Cục Hải Quan Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054 822 276 - Fax: 054 824 049.
Địa chỉ: 36 Tố Hữu, Thừa Thiên Huế