HẢI QUAN THỪA THIÊN HUẾ TRIỂN KHAI LUẬT HẢI QUAN VÀO CUỘC SỐNG

 

www.quochoitv.vn/Videos/tu-nghi-truong-den-cuoc-song/2018/11/hai-quan-thua-thien-hue-trien-khai-luat-hai-quan-vao-cuoc-song/227620 

 

Theo Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Cục Hải Quan Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054 822 276 - Fax: 054 824 049.
Địa chỉ: 36 Tố Hữu, Thừa Thiên Huế